9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie informacyjne w sprawie Strzeleckich Pododdziałów Obrony Narodowej.

8 grudnia 2015 r. Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma wraz z Komendantem Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno - Wychowawczej Marcinem Waszczukiem spotkali się z przedstawicielami administracji samorządowej, Straży Granicznej, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu, Policji, Straży Miejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Spotkanie miało charakter informacyjny i jego celem było przedstawienie koncepcji projektu Strzeleckich Pododdziałów Obrony Narodowej i założeń organizacji oraz omówienie zasadności powstania w przyszłości na terenie miasta Przemyśla pododdziału Obrony Terytorialnej. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla wyraził pogląd, że jest to ważna i szczytna idea o czym świadczą wydarzenia znane z historii naszego państwa. Także ocena obecnej sytuacji geopolitycznej w jakiej znajduje się nasza ojczyzna wskazuje na potrzebę przewartościowania dotychczasowych poglądów na temat bezpieczeństwa narodowego. Obok kwestii ściśle obronnych także sytuacje kryzysowe powodują niejednokrotnie potrzebę użycia znaczących sił i w takich sytuacjach tego typu organizacja stanowiłaby znaczne wzmocnienie posiadanych zasobów.

 

 

Potrzebę powstania tego typu organizacji warunkuje wiele czynników, dlatego też w pierwszym etapie niezbędna jest organizacja spotkań podczas których istnieje możliwość wymiany poglądów i doświadczeń oraz określenia możliwości i warunków współpracy w sposób, który w przyszłości służyć ma zarówno podniesieniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, jak również kształtowania postaw patriotycznych wśród młodzieży.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 10-12-2015 15:57