7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

KWESTA NA RATOWANIE ZABYTKÓW CMENTARZA GŁÓWNEGO W PRZEMYŚLU

    Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Miasta Przemyśla za hojność i wsparcie dla naszych działań na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Cmentarza Głównego w Przemyślu. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyliście. Z przyjemnością informujemy, że w dniach 30 października i 1 listopada 2005 roku powierzyliście nam Państwo kwotę 12 151,57 złotych. Wysokość tej kwoty świadczy o tym , że także i Państwu drogi jest cel, na jaki zbieraliśmy. Czujemy się zobowiązani i z tego zobowiązania chcemy wywiązać się jak najlepiej.

 


 

    Przeprowadzenie kwesty nie byłoby możliwe bez wysiłku i dobrej woli wielu osób.
Składamy podziękowania Prezydentowi Miasta Przemyśla za poparcie i objęcie naszej akcji patronatem oraz za osobisty w niej udział.
    Dziękujemy redakcji „Życia Podkarpackiego” za objęcie akcji patronatem medialnym. Dziękujemy wszystkim Znanym Osobistościom Życia Publicznego Miasta, którzy kwestowali razem z nami, a swoją obecnością i zaangażowaniem zaświadczyli o słuszności naszej inicjatywy.
    Dziękujemy młodzieży z Kręgu Młodych Miłośników Starego Przemyśla działającym przy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, która wsparła nas w trakcie kwesty w szczególny, właściwy młodym ludziom sposób, pełen pasji i otwartości.

    W najbliższym czasie zamierzamy – w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – dokonać analizy listy zabytkowych nagrobków Cmentarza Głównego i wytypować spośród nich te, które poddamy konserwacji z uzyskanych środków.
Prace konserwatorskie będą prowadzone w roku przyszłym, w okresie wiosennym i letnim. Zapewniamy, że do realizacji prac konserwatorskich wybierzemy najlepszych konserwatorów kamienia, którzy zagwarantują solidne wykonanie prac zarówno w zakresie technologicznym jak i artystycznym. O wyborze obiektów do konserwacji, jak i o przebiegu prac renowacyjnych będziemy informować opinię publiczną.

    Pieniądze z kwesty zostały zdeponowane w Kredyt Banku na oddzielnym rachunku depozytowym Towarzystwa Ulepszania Miasta, przeznaczonym tylko na realizację naszego zadania.
Ponieważ w trakcie kwesty byliśmy niejednokrotnie pytani o numer rachunku podajemy go do Państwa wiadomości :

Kredyt Bank S.A.
Oddział w Przemyślu
ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 1A
37-700 Przemyśl

Właściciel rachunku:
Towarzystwo Ulepszania Miasta
Rynek 26, 37 – 700 Przemyśl
Nr rachunku: 15 1500 1634 1216 3004 5587 0000


Z serdecznymi podziękowaniami

organizatorzy kwesty
Towarzystwo Ulepszania Miasta
Miejski Konserwator Zabytków

JPGRATUJMY Przemyski cmentarz! (44,38KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 03-11-2005 15:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48