11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

KWESTA NA RZECZ ZABYTKÓW PRZEMYSKIEGO CMENTARZA

    W porozumieniu z Towarzystwem Ulepszania Miasta w dniach 30 października i 1 listopada, pod patronatem Prezydenta Miasta Roberta Chomy, organizowana jest kwesta na ratowanie zabytków Cmentarza Głównego w Przemyślu. Pomagać w niej będzie młodzież z Kręgu Młodych Miłośników Starego Przemyśla. Patronem medialnym przedsięwzięcia jest redakcja Tygodnika "Życie Podkarpackie"

    W ciągu dwóch dni na Cmentarzu głównym kwestować będą m.in. Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Zastępcy Prezydenta i Radni Rady Miejskiej w Przemyślu. Cmentarz Główny w Przemyślu jest jedną z najstarszych i najpiękniejszych nekropolii w kraju.Nasz cmentarz – choć mniejszy – nie ustępuje Powązkom pod względem jakości rzeźb i pomników nagrobnych, a przy tym jest wyjątkowo pięknie położony. Cmentarz Główny jest objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A – 414. Ochroną objęty jest cały układ przestrzenny najstarszej części cmentarza, nagrobki, drzewostan, także ogrodzenie z bramami wybudowanymi w 1908 r. wg projektu Jana Łempickiego. Dodatkową ochroną objęte są pomniki nagrobne – poprzez indywidualne wpisy do rejestru i ewidencji zabytków ruchomych.
    W roku 2005 rozpoczęliśmy prace konserwatorskie na Cmentarzu Głównym. Pierwszym nagrobkiem do konserwacji został wybrany klasycystyczny nagrobek Jędrzeja Adamskiego zmarłego w roku 1824. powstały w kamieniarskim warsztacie lwowskim, wykuty w wapieniu. Nagrobek został przeniesiony z terenu Starego Cmentarza. Prace konserwatorskie połączone z pracami rekonstrukcyjnymi są finansowane w połowie przez Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, w połowie przez Urząd Miejski. Planujemy ustawienie pomnika po konserwacji, na polu nr 19, gdzie sukcesywnie będziemy dostawiać rzeźby po zrealizowanych pracach konserwatorskich, tworząc w ten sposób ekspozycję najciekawszych nagrobków  o szczególnej wartości artystycznej.
Jeden nagrobek w zestawieniu z ogólną liczbą innych wymagających konserwacji – to zdecydowanie za mało. Jest to jednak początek wieloletnich prac. Planujemy sukcesywnie, co roku, wzorując się na dobrym przykładzie Powązek, w miarę posiadanych środków, realizować programy konserwatorskie dotyczące tych zapominanych dzieł sztuki, przywracać ich dawny urok, niepowtarzalną formę i blask, abyśmy mogli być dumni nie tylko z tego co posiadamy, lecz także z tego , że potrafimy o to dobro zadbać.
    W porozumieniu z Towarzystwem Ulepszania Miasta organizujemy w dniach 30 października i 1 listopada kwestę na ratowanie zabytków Cmentarza Głównego Przemyślu. Akcja  ta ma celu wsparcie działań Miasta w zakresie konserwacji i odnawiania zabytków. Kwesta odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla, przy patronacie medialnym Życia Podkarpackiego. W kweście pomoże młodzież z Kręgu Młodych Miłośników Starego Przemyśla działającego przy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.Beata Kot
UM Przemyśl


 

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 28-10-2005 15:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48