SEMINARIUM REGIONALNE - "POLSKI DUCH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ DLA POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ"

    Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., zaprasza na Seminarium Regionalne pt. „Polski Duch Przedsiębiorczości Szansą dla Polski i Unii Europejskiej”.

    Seminarium odbędzie się 9 listopada 2005, o godz. 10.30, w Sali Narad Urzędu Miasta Przemyśla /ul. Rynek 1/ i adresowane jest do przedsiębiorców z terenu miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego. Celem seminarium jest prezentacja możliwości wsparcia działalności przedsiębiorców ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej.
    Udział w seminarium jest bezpłatny, a chęć uczestnictwa można zgłaszać telefonicznie do 7 listopada w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. tel. (016) 678 73 09, osoba do kontaktu: Anna Sobieraj.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.


 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

 i Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zapraszają Panią/Pana na seminarium regionalne pt.

 

„POLSKI DUCH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ DLA POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ”

 

które rozpocznie się w dniu 09 listopada 2005, o godz. 10:30
w Sali Narad Urzędu Miast Przemyśla /przy ul. Rynek 1/

 

Program:

 

10.30 - 10.45  Otwarcie seminarium

 

Barbara Kuźniar-Jabłczyńska - Prezes          - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Piotr Słaby                               - Prezes              - Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.                                                                  

 

Program „Indywidualny doradca”.

 

Omówienie nowych bezpłatnych usług doradczych wprowadzanych przez RARR S.A. Program ma na celu między innymi pomagać w uzyskaniu dotacji, wyjaśniać jak unikać błędów, zwiększać szanse uzyskania wsparcia na projekty inwestycyjne i pro-innowacyjne

 

 

10.45 - 11.15   Pieniądze z Brukseli

 

Przedstawiciel Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Omówienie możliwości wsparcia działalności małych i średnich firm oraz samorządów ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR w obecnym i nowym okresie programowania

 

 

11.15 - 11.45   Dotacje proponowane przez Polską Agencję Przedsiębiorczości  i Ministerstwo Gospodarki

 

Przedstawiciel Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Omówienie programów pomocowych Unii Europejskiej, definicja MŚP, Program PHARE 2003, Fundusze Strukturalne, Programy Strukturalne

 

 

11.45 - 12.00  Przerwa

 

 

12.00 - 12.30 Dotacje, Pożyczki i Kredyty oferowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   w Przemyślu

 

Omówienie programów dla przedsiębiorców działających na terenach gmin wiejskich, wiejsko - miejskich

 

i miast do 20 tys. mieszkańców

 

 

12.30 - 12.45  Działania PARR S.A.  na rzecz wspierania lokalnej przedsiębiorczości

 

Przedstawiciel Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

 

12.45 - 13.15  Jak zdobyć fundusze na badania i rozwój technologiczny firmy?

 

Przedstawiciel Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Omówienie programów pomocowych Unii Europejskiej, rodzaje dofinansowani, zasady udziału w programach

 

 

13.15 - 13.45  Możliwości wsparcia przedsiębiorców ze środków będących w dyspozycji Urzędów Pracy

 

Iwona Kurcz-Krawiec         Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu,

 

 

13.45 - 14.15 Dyskusja i  podsumowanie Seminarium

 

 

 


Źródło: PARR S.A.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta MIasta


Opublikował(a):  Data publikacji: 27-10-2005 15:15 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48

Na skróty