13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta z wizytą u Marszałka Sejmu.

Prezydent Miasta Robert Choma 4 grudnia br. gościł z wizytą u Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego. Spotkanie było okazją do osobistych gratulacji dla nowego Marszałka i przedstawienia pakietu spraw istotnych dla Przemyśla i jego mieszkańców.

Prezydentowi w trakcie wizyty towarzyszył Kierownik Kancelarii Prezydenta Jan Jarosz – wspólnie przekazali Marszałkowi replikę panoramy Przemyśla z końca XVI wieku autorstwa Brauna. W trakcie rozmowy Prezydent Robert Choma poruszył szereg spraw istotnych dla miasta, dotyczących m.in. wsparcia rozwoju gospodarczego, ochrony dóbr kultury, a także rekreacji. Wśród szczegółowych tematów przywołana została m.in. kwestia szybkiej budowy przejścia granicznego w Malhowicach – Niżankowicach, jako elementu stymulującego rozwój gospodarczy i turystyczny regionu. Prezydent podkreślał duże zainteresowanie tą inwestycją ukraińskich samorządów i konieczność wspólnego lobbowania na rzecz jej powstania. Zaznaczył także, że dla mocniejszego rozwoju gospodarczego Przemyśla i regionu potrzebne jest większe wsparcie instytucji państwowych.

Marszałek_1.jpeg

W sferze ochrony dób kultury poruszył sprawę odnowienia i rewitalizacji obiektów zabytkowych na terenie miasta, co jest wielkim wyzwaniem zarówno dla samorządu, jak i prywatnych właścicieli nieruchomości. Prezydent przywołał przy tym słowa śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który odwiedzając Przemyśl stwierdził, że jego zabytki wymagają 10-krotnie wyższych nakładów, aby przywrócić im ich pierwotny wygląd. Przykładem planowanych przez samorząd przedsięwzięć w tej dziedzinie jest kolejny etap budowy podziemnej trasy turystycznej i projekt współpracy z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej mający na celu połączenie trasy z budynkiem Muzeum Historii Miasta. Da to okazję do zrealizowania pomysłu stworzenia nowoczesnej, intersującej ekspozycji pokazującej wielusetletni dorobek przemyskiego mieszczaństwa i bogactwo jego kultury. Rozmawiano także o ofercie kulturalnej miasta, a w tym kontekście o rozbudowie formuły Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej.

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński zapewnił, że szczegółowo przedstawionymi pomysłami zainteresuje właściwe ministerstwa i instytucje państwowe.

W tym samym dniu Prezydent Robert Choma spotkał się z Ambasadorem Ukrainy w Polsce Andrijem Deszczycią. Rozmowa z ukraińskim dyplomatą również dotyczyła budowy przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice. Prezydent wspominał m.in. o swoich ostatnich kontaktach z przedstawicielami ukraińskich samorządów Truskawca i Schodnicy i dużym zainteresowaniu z ich strony planowaną inwestycją, a także jej pozytywnym wpływem na wzajemne kontakty.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 07-12-2015 15:10
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 09-12-2015 09:17