10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ZAGROŻENIE PTASIĄ GRYPĄ

    Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu w związku z zagrożeniem wystąpieniem ptasiej grypy na terenie naszego kraju informuje o zaleceniach Głównego Lekarza Weterynarii mówiącego o wytycznych dla rolników i osób chowających drób.

    Informujemy, iż w związku z ustawowym obowiązkiem każdy hodowca drobiu i innych ptaków jest zobowiązany do ochrony własnych zwierząt przed chorobą. W tej sytuacji konieczne jest wprowadzenie działań, mających na celu zapobieganie i ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, związanych z zagrożeniem grypą ptaków. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z migrującymi ptakami dzikimi, najczęściej ptactwem wodnym. Rozprzestrzenianie wirusa może również następować poprzez zanieczyszczoną paszę, sprzęt, środki transportu. W związku z powyższym główne zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej są następujące:
• izolacja drobiu od czynników zewnętrznych - przetrzymywanie ptaków w zamknięciu,
• ograniczenie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem,
• szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków w celu ograniczenia dostępu do nich dzikim ptakom, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (np. staw, rzeka),
• nie należy poić i karmić drobiu na zewnątrz pomieszczeń,
• uniemożliwić przemieszczanie się osób oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma a obiektami, w których bytuje drób,
• rozłożenie przed wejściem do budynków dla drobiu oraz wejściem na podwórze mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym,
• zakaz wjazdu pojazdów na teren obejścia poza działaniami koniecznymi, np. dowóz paszy, odbiór zwierząt do ubojni, itp.,
• obowiązkowa dezynfekcja pojazdów wjeżdżających,
• konieczność dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów dla drobiu,
• osoby bezpośrednio stykające się z drobiem nie powinny mieć kontaktu z innym ptactwem np. gołębiami,
• osoby bezpośrednio stykające się z drobiem powinny zaopatrzyć się w leki przeciwwirusowe oraz poddać się odpowiednim szczepieniom.
    Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, że nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się ptasią grypą dla konsumentów mięsa drobiowego i jego przetworów. Wszystkie gatunki drobiu przed wysyłką do ubojni mają być obowiązkowo badane przez lekarza weterynarii, który ma obowiązek wystawić świadectwo zdrowia, a następnie podlegają badaniu przed i poubojowemu w ubojniach drobiu.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 18-10-2005 11:27
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48