PROGRAM PAKIET BIUROWY PODSTAWOWYM NARZĘDZIEM PRACY PRACOWNIKA ADMINISTRACJI - REALIZOWANY PRZEZ PRZEMYSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

    Początkiem października br. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pn. „Pakiet biurowy podstawowym narzędziem pracy pracownika administracji” finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 143 868 złotych. Projekt będzie realizowany przez okres 14 miesięcy, od X 2005 r. do XI 2006 r.

    Celem projektu jest dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych
do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w UE. W ramach projektu odbędą się bezpłatne szkolenia z zakresu obsługi komputera, programów biurowych i Internetu.

    Uczestnikami szkoleń mogą być pracujące osoby dorosłe z terenu miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia kwalifikacji zawodowych poza godzinami pracy.

    Szkolenia będą podzielone na 3 moduły o zróżnicowanym stopniu zaawansowania
i tematyce:
Moduł I - Windows i pakiet biurowy dla początkujących
Moduł II - Pakiet biurowy dla zaawansowanych
Moduł III - Windows i Internet

Dla uczestników spoza miasta przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu.

Pierwsze szkolenia rozpoczną się początkiem listopada 2005 r. i nabór będzie prowadzony do lipca 2006 r.

Zgłoszenia i bliższe informacje w siedzibie PARR S.A. w Przemyślu, w godz.
8.00 - 16.00, Rynek 26, tel./fax: (016) 678 73 09,
e-mail:
, www.parr.pl

Źródło: PARR S.A.

Dodał: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-10-2005 10:28 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48

Na skróty