KANALIZACJA NA OSIEDLU BUDY WIELKIE

    Wydział Inwestycji i Strategii Rozwoju zakończył I etap budowy sieci kanalizacyjnej na osiedlu Budy Wielkie w Przemyślu, w ramach którego wykonano 315 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 393 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej.

 Przekazanie placu budowy nastąpiło w miesiącu lipcu, zaś odbiór końcowy 30 września br. Zadanie w 60% sfinansowano ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sporządziła: Joanna Czernicka
Wydział Inwestycji i Strategii Rozwoju

Dodał: Rafał Porada
          Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 11-10-2005 08:08 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48

Na skróty