2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Likwidacja Towarzystwa Przyjaciół Chyrowa i Okolic

OBWIESZCZENIE

Likwidator Towarzystwa Przyjaciół Chyrowa i Okolic z siedzibą w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 24 listopada 2015 r., sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 13044/15/124,

postanowił

1.    Rozwiązać Towarzystwo Przyjaciół Chyrowa i Okolic z siedzibą w Przemyślu.
2.    Wyznaczyć na likwidatora Mieczysława Rytwińskiego.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: ul. Bp. Glazera 36/18, 37-700 Przemyśl w terminie miesiąca od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

LIKWIDATOR

Mieczysław Rytwiński

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl