7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie miasta Przemyśla w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r.

Oferty należy składać w sekretariacie MOPS, ul. Leszczyńskiego 3, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2015 r. do godz. 15.00 lub nadesłać drogą pocztową - decyduje data wpływu.

Szczegółowe informacje są dostępne na strone internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 27-11-2015 09:33