2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Mając na względzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców załatwiających sprawy w Urzędzie Miejskim i osób zatrudnionych w  urzędzie, pracownicy Urzędu Miejskiego w Przemyślu wzięli czynny udział w warsztatach szkoleniowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie odbyło się w dniach 19-20 listopada 2015 r. przy współudziale Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Paramedyk”.

Szkolenie miało na celu przypomnienie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach jak również nauczenie udzielania pierwszej pomocy u reagujących i niereagujących ofiar wypadków oraz zdobycie umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Pracownicy uczestniczący w szkoleniu nabyli umiejętności praktycznego podejścia do właściwego reagowania, w tym udzielania niezbędnej pomocy poszkodowanym. Szkolenie składało się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część praktyczna obejmowała między innymi zajęcia z użyciem FANTOMA dorosłego człowieka.

Nabyte praktyczne umiejętności z pewnością przyczynią się do umiejętnego niesienia pomocy.

szkolenie_pierwsza_pomoc_1.jpeg

szkolenie_pierwsza_pomoc_2.jpeg

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl