6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podsumowanie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 przebiegały w kilku etapach.

Od 24 sierpnia do 15 września 2015 r. organizacje pozarządowe miały możliwość składania wszelkich propozycji i uwag do projektu, które następnie zostały przekazane do właściwych wydziałów Urzędu Miejskiego w celu zajęcia stanowiska oraz ewentualnego uwzględnienia w planach wydatków budżetowych – w załączeniu formularz zgłoszonych propozycji.

Następnie Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, na podstawie informacji przekazanych przez wydziały Urzędu Miejskiego, przygotował projekt programu, który został poddany konsultacjom z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego.
Rada na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2014 r. pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Wszystkie propozycje zostały przedłożone Prezydentowi Miasta Przemyśla do rozpatrzenia.

Wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego dziękujemy za udział w konsultacjach.

 

PDFPropozycje zgłoszone przez organizacje pozarządowe.pdf

 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 19-11-2015 19:14