11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ćwiczenia obrony cywilnej.

18 listopada 2015 r. na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Rosłońskiego 15 odbyły się kompleksowe ćwiczenia zgrywające obrony cywilnej pn. Koordynacja i kierowanie działaniami obrony cywilnej podczas prowadzenia akcji ratunkowych w przypadku wystąpienia zagrożeń ludzi i środowiska naturalnego, wywołanymi siłami przyrody i innymi katastrofami.

Ćwiczenia obrony cywilnej, mające na celu praktyczne przećwiczenie koordynacji działań poszczególnych zespołów: Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej oraz Grupy Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża w sytuacji zagrożenia, rozpoczęły się o godzinie 10.00 na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Romualda Rosłońskiego 15 w Przemyślu. Przebieg ćwiczeń obserwowali także członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod kierownictwem Sekretarza Miasta Dariusza Łapy, przedstawiciele Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Akcja rozpoczęła się od przekazania przez pracownika Zakładu Uzdatniana Wody do stanowiska kierowania dyżurnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej informacji o rozszczelnieniu się zaworu beczki z chlorem i wydostawaniu się tej substancji na zewnątrz. Informację o tym zdarzeniu przekazano także do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które natychmiast poinformowało o tym zdarzeniu służby ratunkowe. Kierownik Zakładu Uzdatniania Wody uruchomił wszystkie procedury do ewakuacji i podjęcia działań zmierzających do likwidacji wycieku. W wyniku dehermetyzacji chloru dwóch pracowników wymagało udzielenia pierwszej pomocy – zastęp Straży Pożarnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej podjął natychmiastowe działania ratownicze. Strażacy w skafandrach przeciwchemicznych ewakuowali osoby poszkodowane do bezpiecznej strefy. Rannym pierwszej pomocy medycznej udzieliła Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża, która przybyła na miejsce zdarzenia W tym samym czasie funkcjonariusze Policji  przy wsparciu Straży Miejskiej zabezpieczyli strefę zagrożenia oraz poinformowali mieszkańców o niebezpieczeństwie i zasadach postępowania w zaistniałej sytuacji. Prowadzenie działań zakończyło się sukcesem po udanej akcji pracowników Zakładu Uzdatniania Wody polegającej na naprawie zaworu i tym samym zapobiegnięciu dalszego niekontrolowanego wydostawania się chloru.

 

 

Zgodnie z założeniami ćwiczenia jego zakończenie nastąpiło w ramach przeprowadzonego przez Sekretarza Miasta Pana Dariusza Łapę briefingu dla mediów. W trakcie spotkania Sekretarz Miasta poinformował, że wstępnie przeprowadzone czynności dochodzeniowo – śledcze Policji wskazują, że zdarzenie miało charakter terrorystyczny. Podsumowując ćwiczenia uczestnicy dokonali pozytywnej oceny działania poszczególnych służb i pracowników Zakładu Uzdatniania Wody. Sekretarz Miasta Pan Dariusz Łapa oraz Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Pani Małgorzata Ossowska podziękowali wszystkim uczestnikom ćwiczenia za jego sprawne przeprowadzenie.

Do podziękowań dołączył się także Prezydent Miasta Pan Robert Choma, podkreślając rolę służb ratowniczych i życząc im, aby takie sytuacje zdarzały się tylko na ćwiczeniach.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 18-11-2015 13:51