-3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

18 listopada - Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, 16-22 listopada – Pierwszy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Antybiotykooporność jest obecnie jednym z podstawowych niebezpieczeństw dla zdrowia publicznego na całym świecie. Organizacje odpowiedzialne za zdrowie publiczne apelują o podjęcie natychmiastowych działań mających przeciwdziałać temu zjawisku.
Podnoszenie świadomości na temat następstw nadużywania antybiotyków jest niezwykle ważne, albowiem u progu XXI w. świat znalazł się w sytuacji gdzie możemy ponownie znaleźć się w erze bez antybiotyków.

Logo EDWA.jpeg

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską i jest obchodzony corocznie w dniu 18 listopada w całej Europie. W 2015 roku Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła Pierwszy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który odbywa się w dniach 16-22 listopada.

Powyższe inicjatywy stanowią wypełnienie zapisów Unii Europejskiej oraz Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie walki ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki. Celem ich jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat antybiotyków i zagrożenia dla zdrowia publicznego, jakim jest oporność na tę grupę leków. Narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków.

W Polsce kampania Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach realizowana jest w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”.

W związku z obchodzonym w Polsce w dniu 18 listopada Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach oraz w dniach 16-22 listopada 2015 r. Pierwszym Światowym Tygodniem Wiedzy o Antybiotykach zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami na ten temat i włączenia w kampanie:

PDFEDWA plakat 2015 dla spolecznstwa.pdf

PDFPlakat WHO AMR co ty możesz zrobić.pdf

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 17-11-2015 13:46
Modyfikował: Paweł Bugera | Data modyfikacji: 17-11-2015 13:59