2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się szóste posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

W dniu 16 listopada 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 26, odbyło się szóste posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

W trakcie posiedzenia odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. W wyniku głosowania program współpracy został zaopiniowany pozytywnie.

Ponadto członkowie rady powołali zespół ds. opracowania zmian w uchwale Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z 2011 roku. Zespół dokona oceny funkcjonowania uchwały oraz zaproponuje konkretne zmiany, wynikające m.in. z nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ważnym punktem posiedzenia była dyskusja nad propozycją zorganizowania spotkania opłatkowego dla wszystkich organizacji pozarządowych. Spotkanie takie mogłoby się odbyć w drugiej połowie stycznia 2016 r.

 

PDFProtokół z posiedzenia MRDPP w dniu 16.11.2015 r..pdf
 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl