22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU INFORMUJE

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu ogłasza nabór na kursy zawodowe w ramach projektu współ-finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy Działanie 1.3- „Powrót do pracy”

 

Kursy będą organizowane w zakresach :

- Operator maszyn do robót ziemnych i budowlanych – dla 10 osób w ramach projektu „Powrót do pracy”- Działanie 1.3

- Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR) – dla 8 osób w ramach projektu  „Powrót do pracy”- Działanie 1.3

   Osoby zainteresowane w/ w szkoleniami powinny zgłosić się w terminie od dnia 22.09.2005r. do 11.10.2005r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu pok.30 w celu złożenia karty kandydata na szkolenie.

   Doboru na w /w  szkolenia dokonywać będzie Komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu na podstawie kryteriów doboru na szkolenia oraz na podstawie przebiegu pracy zawodowej i kwalifikacji (informacje z  karty rejestracyjnej osoby bezrobotnej).


Planowe rozpoczęcie szkoleń październik 2005.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyslu

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl