3 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Straż Miejska w Przemyślu:

Kontakt całodobowy:

tel. 16 676 70 70

e-mail:

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wykonuje czynności koordynacyjno – wykonawcze, w zakresie kompetencji przypisanych do realizacji przez Prezydenta Miasta, związanych z bezpieczeństwem na terenie Miasta Przemyśla. Celem działania Centrum jest zapewnienie sprawnego przepływu informacji oraz skutecznego kierowania i koordynowania działaniami w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury lub przywrócenia jej pierwotnego charakteru.

 

Zadania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 1. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
 2. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.
 3. Dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum, w tym przyjmowanie i archiwizacja zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu ludzi, zwierząt, infrastruktury Miasta i środowisku.
 4. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
 5. Zapewnienie Prezydentowi Miasta pełnej informacji o stanie bezpieczeństwa.
 6. Zapewnienie Prezydentowi Miasta oraz Miejskiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego danych niezbędnych do podejmowania natychmiastowych i długofalowych decyzji zapewniających bezpieczeństwo ludzi, zwierząt, infrastruktury i środowiska.
 7. Nadzór nad systemem wczesnego ostrzegania oraz systemem wykrywania i alarmowania.
 8. Współpraca z Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Przemyśla zlokalizowanego w Straży Miejskiej w Przemyślu.
Opublikował:  | Data publikacji: 13-11-2015 15:01
Modyfikował: Maciej Szeremeta | Data modyfikacji: 14-08-2019 20:39
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl