SPOTKANIE w RAMACH AKCJI „PRZEJRZYSTA POLSKA”

Szanowni Państwo - Uprzejmie informuję, iż w dniu 16 września 2005 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbędzie się spotkanie poświęcone dyskusji nad kształtem modelu współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Przemyśla.

Kolejne spotkanie w ramach akcji „Przejrzysta Polska” w sposób szczególny dotyczy budowania płaszczyzny współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W trakcie spotkania dokonamy prezentacji projektów Karty współpracy, rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych – dokumentów, które w istotny sposób przyczynią się do zwiększenia efektywności i jakości współpracy.

Włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego jest przejawem demokratyzacji życia publicznego. Ścisła współpraca, oparta na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, przyczynia się do zwiększania efektywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, właściwego zdefiniowania problemów społecznych oraz poszukiwania nowatorskich form ich rozwiązywania, sprzyja aktywności obywatelskiej.
Celem nadrzędnym władz miasta Przemyśla jest dążenie do stwarzania warunków nieustannego pogłębiania i rozwijania tej współpracy.

W imieniu własnym oraz pracowników Urzędu Miejskiego serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu oraz podzielenia się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą.


Robert Choma
Prezydent Miasta Przemyśla

PROGRAM SPOTKANIA
16 września 2005 r. o godz. 10.00
Urząd Miejski w Przemyślu,  Rynek 1, sala nr 18


1.Przywitanie zaproszonych gości – Pan Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla.

2.Zadania realizowane w ramach akcji „Przejrzysta Polska” dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi – Pani Henryka Kaszycka-Paniw Sekretarz Miasta Przemyśla.

3.Prezentacja projektu Karty Współpracy z organizacjami pozarządowymi – Pani Danuta Wiech Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

4.Prezentacja projektu Rocznego programu współpracy na rok 2006 – Pani Danuta Wiech.

5.Prezentacja projektu „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych – Pan Robert Gawlik Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

6.Dotowanie organizacji pozarządowych: tryb postępowania o udzielenie dotacji, Zespół Doradczo-Opiniujący – Pan Robert Gawlik.

7.Przedstawienie Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

8.Projekt powołania Zespołu Konsultacyjnego złożonego z przedstawicieli urzędu i organizacji pozarządowych – Pani Danuta Wiech.

9. Zgłoszenie organizacji pozarządowych do udziału w cyklu szkoleń o pozyskiwanie funduszy ze środków UE i innych w ramach programu „Miasto Przemyśl w europejskiej przestrzeni kulturowej” – Pani Kamila Mazurek trener regionalny Narodowego Centrum Kultury.

10.Wnioski, opinie, dyskusja.

11.Ustalenie następnego terminu spotkania. Zakończenie.


Przewidywany czas trwania spotkania ok. 4 godziny

Opublikował(a):  Data publikacji: 08-09-2005 15:03 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48

Na skróty