XIII Międzyświetlicowy i międzyszkolny konkurs przyrodniczo-ekologiczny pod hasłem „PRZYRODA I MY”.

W dniu 30 października 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu spotkali się miłośnicy przyrody, którzy wzięli udział w XIII edycji Międzyświetlicowego i międzyszkolnego konkursu przyrodniczo-ekologicznego pod hasłem „PRZYRODA I MY”. Do zmagań konkursowych stawili się przedstawiciele 8 szkół podstawowych: SP 1, SP 4, SP 6, SP 11, SP 15,  ZPSM  w Przemyślu oraz SP  w Dubiecku, i SP w Olszanach. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu we współpracy z Nadleśnictwem Krasiczyn, Arboretum i Zakładem Fizjografii w Bolestraszycach oraz Zespołem Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

Celem  konkursu było popularyzowanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań przyrodą, ekologią i ochroną środowiska, budzenie emocjonalnego stosunku do otaczającego świata, kształtowanie przekonania o ponoszeniu odpowiedzialności za stan przyrody.

Nagrody wręczono w następujących kategoriach:

Klasy I-III :

I miejsce zdobyła drużyna ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Przemyślu

II miejsce zdobyła drużyna ze świetlicy szkolnej  w Publicznej Szkole Podstawowej w Dubiecku oraz III miejsce zdobyła drużyna ze świetlicy szkolnej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu

Klas IV-VI:

I miejsce zdobyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dubiecku, II miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemyślu oraz III miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Przemyślu.

Zwycięzcy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-11-2015 09:44

Na skróty