2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rejestry Biura Rozwoju Miasta Przemyśla

Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla prowadzi:

- rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

PDFmpzp obowiązujące2017.pdf


- rejestr nieobowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

PDFplany nieobowiązujące2017.pdf

- od dnia 1 czerwca 2015 roku (na podstawie Uchwały Nr 80/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 1546 z dnia 11 maja 2015 r.) rejestry wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl