6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rejestry Biura Rozwoju Miasta Przemyśla

Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla prowadzi:

- rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

PDFmpzp obowiązujące 01_2020.pdf


- rejestr nieobowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

PDFplany nieobowiązujące01_2020.pdf

 

- od dnia 1 czerwca 2015 roku (na podstawie Uchwały Nr 80/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 1546 z dnia 11 maja 2015 r.).

Opublikował:  | Data publikacji: 10-11-2015 09:13
Modyfikował: Jerzy Ochalski | Data modyfikacji: 30-01-2020 10:23