2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Nazwa rejestru: 

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 

Podstawa prawna prowadzenia i udostępniania rejestru:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Rejestr prowadzony przez Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla od dnia 1 czerwca 2015 roku (na podstawie Uchwały Nr 80/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 1546 z dnia 11 maja 2015 r.),

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od dnia 1 czerwca 2015r.  do 31 grudnia 2015r.

PDFRejestr decyzji o wz - 2015.pdf

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

PDFRejestr decyzji o wz - 2016.pdf

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. -

PDFRejestr decyzji o wz - 2017.pdf

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 stycznia 2018r. do 31 marca 2018r. - I kwartał

PDFRejestr decyzji o wz I kw 2018.pdf

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 kwietnia 2018r. do 31 czerwca 2018r. - II kwartał

PDFRejestr decyzji o wz II kw 2018.pdf

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 lipca 2018r. do 30 września 2018r. - III kwartał

PDFRejestr decyzji o wz III kw 2018.pdf

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl