14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Nazwa rejestru: 

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 

Podstawa prawna prowadzenia i udostępniania rejestru:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami).

Rejestr prowadzony przez Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla od dnia 1 czerwca 2015 roku (na podstawie Uchwały Nr 80/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 1546 z dnia 11 maja 2015 r. z późniejszymi zmianami),

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od dnia 1 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2015r.

PDFRejestr decyzji o wz - 2015.pdf (76,64KB)

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

PDFRejestr decyzji o wz - 2016.pdf (122,63KB)

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

PDFRejestr decyzji o wz - 2017.pdf (122,41KB)

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

PDFRejestr wydanych decyzji o wz 2018 r.pdf (103,81KB)

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 stycznia 2019r. do 31 marca 2019r. - I kwartał 2019r.

PDFRejestr decyzji o wz _2019_I_kwatrał.pdf (35,75KB)

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 kwietnia 2019r. do 30 czerwca 2019r. - II kwartał 2019r.

PDFRejestr decyzji o wz 2019 II kwartał.pdf (40,51KB)

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r. - III kwartał 2019r.

PDFRejestr decyzji o wz 2019_III_kwartał.pdf (49,28KB)

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 października 2019r. do 31 grudnia 2019r. - IV kwartał 2019r.

PDFRejestr decyzji o wz 2019 IV kwatrał.pdf (48,92KB)

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 stycznia 2020r. do 31 marca 2020r. - I kwartał 2020r.

PDFrejestr decyzji WZT-Ikwartał2020-BIP.pdf (56,75KB)

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 kwietnia 2020r. do 30 czerwca 2020r. - II kwartał 2020r.

PDFRejestr decyzji o wz II kwartał 2020.pdf (44,37KB)

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 lipca 2020r. do 30 września 2020r. - III kwartał 2020r.

PDFRejestr dec wz III kwartał.pdf (74,39KB)

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 października 2020r. do 31 grudnia 2020r. - IV kwartał 2020r.

PDFRejestr decyzji o wz IV kw 2020.pdf (48,86KB)

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 stycznia 2021r. do 31 marca 2021r. - I kwartał 2021r.

PDFRejestr decyzji o wz_I kwatrał 2021.pdf (57,77KB)

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 kwietnia 2021r. do 30 czerwiec 2021r. - II kwartał 2021r.

PDFrejestr-decyzji-o-wz-2021-ii-kwaratal.pdf (54,77KB)

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 lipca 2021r. do 30 września 2021r. - III kwartał 2021r.

PDFRejestr decyzji o wz_2021-III_kwratał.pdf (53,00KB)

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 października 2021r. do 31 grudnia 2021r. - IV kwartał 2021r.

PDFRejestr decyzji o wz IV kwartał 2021.pdf (51,23KB)

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 stycznia 2022r. do 31 marca 2022r. - I kwartał 2022r.

PDFRejestr decyzji o wz - I_kwartał_2022.pdf (42,87KB)

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 kwietnia 2022r. do 30 czerwca 2022r. - II kwartał 2022r.

PDFRejestr decyzji o wz - II kwartał 2022.pdf (55,82KB)

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 lipca 2022r. do 30 września 2022r. - III kwartał 2022r.

PDFRejestr decyzji o wz-III-kwartał2022.pdf (47,19KB)

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 października 2022r. do 31 grudnia 2022r. - IV kwartał 2022r.

PDFRejestr decyzji o wz - IV-kwartał2022.pdf (36,16KB)

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy od 1 stycznia 2023r. do 31 marca 2022r. - I kwartał 2023r.

PDFRejestr decyzji o wz - 2023-I-kwartał.pdf (39,43KB)

 

Opublikował:  | Data publikacji: 10-11-2015 08:56
Modyfikował: Jerzy Ochalski | Data modyfikacji: 14-04-2023 13:26