11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

STUDENCI ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU W PARKU MIEJSKIM

W tym roku po raz drugi w Przemyślu przebywała grupa studentów architektury krajobrazu z KUL-u. Tegoroczny temat pracy studentów ściśle związany był z praktyczną realizacją projektu „Rewitalizacji Ekosystemu Stawowego”.

Autorami zrealizowanego projektu są Wojciech Januszczyk i Piotr Szkołut, absolwenci KUL-u z roku ubiegłego, a obecnie pracownicy naukowi tej uczelni. Pod ich oraz Jana Kamińskiego - szefa Koła Naukowego Studentów Architektury Krajobrazu KUL, kierunkiem i opieką, odbywały się praktyki i prowadzone były wszystkie prace.
Ze względu na zabytkowy charakter przemyskiego parku, wizja i projekt specjalistów musiały uzyskać akceptację konserwatora zabytków, ale o wiele trudniejszym zadaniem okazała się ich praktyczna realizacja. Projekt wymagał bowiem użycia specjalistycznych maszyn oraz zakrojonych na dość dużą skalę robót ziemnych.
Przy realizacji projektu pomagali także inni. Największą pomoc, już drugi rok z rzędu, organizatorzy praktyk otrzymali od p. Wojciecha Inglota, który wziął na swoje barki wszystkie koszty związane z pobytem grupy studentów w Przemyślu.
W transporcie narzędzi i maszyn oraz potrzebnych materiałów pomagali: Służba Drogowa Zarządu Dróg Miejskich i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SITA oraz indywidualnie pp. Wojciech Pieprzny, Andrzej Pryjda i Zbigniew Podolak. Natomiast w dostępie do zasilania elektrycznego – p. Tadeusz Bomba, a w pracy przy stawie Tomasz Stawarz. Większość zaś kosztów związanych z realizacją projektu pokrytych zostało z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.
W efekcie, sam staw i całe jego otoczenie zmieni się nie do poznania, ale jego przyszły wizerunek i stan zależeć już będą od bieżącego utrzymania.
Przy tej okazji warto dodać, iż prace prowadzone były dwutorowo. Grupa studentów podzielona została na dwa zespoły z czego jeden pracował w Parku Miejskim, natomiast drugi w Arboretum w Bolestraszycach. Po okresie połowy praktyk grupy zostały zamienione.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

 


Opublikował:  | Data publikacji: 06-09-2005 08:08
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48