35 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym oraz krajowym i wojewódzkim.

Nazwa rejestru: 

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym oraz krajowym i wojewódzkim.

 

Podstawa prawna prowadzenia i udostępniania rejestru:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późń. zmianami).


Rejestr prowadzony przez Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla od dnia 1 czerwca 2015 roku (na podstawie Uchwały Nr 80/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 1546 z dnia 11 maja 2015 r. z późniejszymi zmianami),

Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym od 1 czerwca 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r,

PDFRejestr decyzji ulicp - 2015.pdf

Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r,

PDFRejestr decyzji ulicp - 2016.pdf

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z rozbiciem na kwartały 2016r.

PDFrejestr decyzji celu publicznego I kwartał 2016.pdf

PDFrejestr II kwartał 2016.pdf

PDFrejestr III kwartał 2016.pdf

PDFrejestr IV kwartał - 2016.pdf

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z rozbiciem na kwartały 2017r.

PDFrejestr dec o lokal celu publ Ikw_2017.pdf

PDFrejestr dec o lokal celu publ II kwartał 2017.pdf

PDFrejestr III kwartał 2017.pdf

PDFrejestr IV kwartał 2017.pdf

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1 kwartał 2018r.

PDFrejestr dec. cp I kwartał 2018.pdf

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2 kwartał 2018r.

PDFrejestr dec. cp II kwartał 2018.pdf

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3 kwartał 2018r.

PDFrejestr dec o lokal celu publ III kwartał 2018.pdf

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 4 kwartał 2018r.

PDFrejestr dec o lokal celu publ IV kwartał 2018.pdf

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego I kwartał 2019r.

PDFrejestr cp I kwartał 2019.pdf

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego II kwartał 2019r.

PDFrejestr cp II kwartał 2019.pdf

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego III kwartał 2019r.

PDFrejestr cp III kwartał 2019.pdf

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IV kwartał 2019r.

PDFrejestr cp IV kwartał 2019.pdf

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego I kwartał 2020r.

PDFRejestr decyzji ulicp-Ikwartał - 2020-BIP.pdf

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego II kwartał 2020r.

PDFRejestr decyzji ulicp -II kwartał 2020.pdf

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego III kwartał 2020r.

PDFRejestr decyzji ulicp IIIkwartał - 2020.pdf

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IV kwartał 2020r.

PDFRejestr decyzji ulicp IV kw 2020.pdf

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego I kwartał 2021r.

PDFrejestr dec cp _ I kwartał 2021.pdf

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego II kwartał 2021r.

PDFrejestr cel publ-IIkwartał2021.pdf

uzupełnienie II kwartału 2021r.

PDFrejestr cel publ-II kwartał 2021uzupełnienie.pdf

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego III kwartał 2021r.

PDFrejestr_cel_publ_III_kwartał_2021.pdf

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IV kwartał 2021r.

PDFrejestr cel publ IV kwartał 2021.pdf

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego I kwartał 2022r.

PDFRejestr decyzji cpubl - 2022-Ikwartał.pdf

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego II kwartał 2022r.

PDFRejestr decyzji ulicp - 2022-IIkwartał.pdf
 

Od dnia 1 czerwca 2015 do 31.12.2015r. nie wydano na terenie miasta Przemyśla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.

Od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016r. nie wydano na terenie miasta Przemyśla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.

Opublikował:  | Data publikacji: 10-11-2015 08:28
Modyfikował: Jerzy Ochalski | Data modyfikacji: 08-07-2022 12:08