13 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"Nasz Przemyśl"

Co wiemy o naszych „korzeniach” ?

Cechą wyróżniającą Przemyśl spośród najstarszych polskich miast jest jego unikalna historia. Będąc spadkobiercami wspaniałego dziedzictwa wieków, mamy nie tylko przywilej, ale też obowiązek, by je pielęgnować, pomnażać i promować skoro jest naszą dumą i zaszczytnym rodowodem. Od jedenastu lat na łamach miesięcznika „Nasz Przemyśl” prezentujemy teksty rodzimych autorów, które służą temu celowi. Większość z nich to opracowania wyjątkowe, niepublikowane nigdzie więcej. Sięgając do pierwszych edycji pisma, chcemy przypomnieć niektóre z nich i na tę wędrówkę do „źródeł” pragniemy zaprosić wszystkich przemyślan. Jednocześnie redakcja licząc na współpracę, skłonna jest opublikować nieznane dotąd materiały zachowane w archiwach prywatnych, czy też epizody zapisane w pamięci. Chcemy ocalić je od zapomnienia, bo przecież ludzie odchodzą, a wraz z ich śmiercią umiera także historia.

Redaktor Naczelny Krzysztof Fil

Informujemy, że bieżące numery miesięcznika "Nasz Przemyśl" można zaprenumerować. Cena egzemplarza wynosi 3.50 PLN plus koszt wysyłki. Zamówienia imienne można składać u wydawcy: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK Al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl. tel. 604 781 893.

Egzemplarze miesięcznika "Nasz Przemyśl"

 • Procesja franciszkanów z relikwiami św. Wincentego, rys. Jacek Błoński Przemyskie legendy 10-02-2023 15:19

  aut. Jacek Błoński, „Nasz Przemyśl”, kwiecień 2012 (Nr 90)

  Legenda czyli opowieść posługująca się elementami niezwykłości, czy też cudowności jest często związana z życiem świętych lub postaci historycznych. W danych wiekach dzięki legendom przekazywanym ustnie podczas spotkań przy rodzinnym stole lub ognisku słuchacze mogli zapoznać się z dziejami swojej miejscowości, rodów i państw. Snuta na wątkach apokryficznych lub ludowych, rozpowszechniona jeszcze w średniowieczu, opowiada o losach rycerzy, królów, czy też bohaterów z ludu.

 • Krypta z grobowcem ks. Piotra Skargi w kościele śś. Piotra i Pawła w Krakowie.jpeg Piotra Skargi kłopoty z kasztelanową Tarnowską 02-12-2022 15:22

  Bóg matkę czcić rozkazał. Przeklęty, kto zasmuca matkę swoję. A która jest pierwsza i zasłużeńsza matka jako ojczyzna, od której imię macie i wszytko, co macie, od niej jest? Która gniazdem jest matek wszytkich i powinowactw wszytkich, i komorą dóbr waszych wszytkich.1

 • Funkcjonariusze z Palcówki II Linii Przemyśl. W środku w ubraniu cywilnym kierownik placówki – przod. Władysław Szpakowski. Przemyśl, ul. Franciszkańska – 1936 rok Straż Graniczna Drugiej Rzeczypospolitej w Przemyślu (1930-1939) 25-11-2022 15:17

  aut. mjr SG Piotr Kozłowski, „Nasz Przemyśl”, czerwiec 2012 (Nr 92)

  16 maja 2012 roku mija kolejna, dwudziesta pierwsza rocznica utworzenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Dziś jest to formacja nowoczesna o bogatej historii i tradycji, która na stałe wpisała się w pejzaż Przemyśla i woj. podkarpackiego.

 • Zdjęcie 1 – „Orlęta Przemyskie” – uczniowie II Gimnazjum w Przemyślu,
           fot. z arch. M. Dumy. Pamiętny listopad 10-11-2022 15:31

  aut. Marcin Duma, „Nasz Przemyśl”, październik 2012 (Nr 97)

  W następstwie I wojny światowej upadły trzy największe mocarstwa europejskie: Rosja, Austro-Węgry oraz Niemcy. Przez kilka stuleci broniły one ustalonego przez siebie ładu na terenie Europy. Ich upadek otwierał drogę do odrodzenia się wielu państw w tym  Polski. Kilka pokoleń Polaków walczyło i pracowało na rzecz niepodległej ojczyzny, za taką postawą naszych rodaków przemawiały trzy pozytywne czynniki. Po pierwsze –  powszechna wiara w szansę odbudowy wolnej Polski, po drugie – uznanie prawa Polski do niepodległości przez zwycięskie mocarstwa i przyznanie jej miejsca sojusznika a po trzecie – że w odpowiedniej chwili stworzona zostanie suwerenna polska władza i odrodzi się Wojsko Polskie. Mimo tych sprzyjających czynników i wiary  w nadchodzącą wolność, droga do niej miała być jeszcze długa i krwawa, szczególnie na terenach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej.

 • diabel-lancucki-5_0_b_wstęp.jpeg Trzy Anusie 07-10-2022 15:01

  aut. Lucjan Fac, „Nasz Przemyśl”, marzec 2012 (Nr 89)

  Wręcz krotochwilny tytuł nie powinien nas zmylić. Trzy Anny, może i w dzieciństwie były kochanymi maleństwami, słodkimi córeczkami swoich kochających rodziców. Rzeczywistość i twarde czasy, w jakich przyszło im dorastać, spowodowały, że stały się niezwykle silnymi, „charakternymi”  damami, które mieszkając tutaj na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej zahartowały się w tych kresowych realiach, doskonale dając sobie radę. Te trzy Anusie to bohaterki wojny domowej pomiędzy Łukaszem Opalińskim, a Stanisławem Diabłem Stadnickim. Dziwnym zbiegiem okoliczności wszystkie trzy najważniejsze kobiety tego konfliktu nosiły to samo imię – Anna.

 • Andrzej Wapowski.jpeg Sprawa Wapowskiego 23-09-2022 10:42

  aut. Lucjan Fac, „Nasz Przemyśl”, luty2012 (Nr 89)

  Jan Matejko, w historii polskiego malarstwa, to od dawna ustalona marka, więc wydawałoby się, że nic już nie jest w stanie nas zaskoczyć z jego twórczości, bo już chyba wszystko napisano. A jednak…. Na początku roku mały szok! Odnalazł się, uważany za zaginiony, obraz Jana Matejki, którego publiczność nie oglądała już od 1894 r., a więc przez 118 lat! TVP niedawno wyemitowała program, w którym informuje, że obraz powrócił z USA, aktualnie wystawiony jest na Wawelu, po czym zostanie wystawiony na licytację.

 • Polski Szpital Wojenny nr 1 w Taymouth Castle w Aberfeldy (śr. Szkocja). Kpt. dr Szczepan Kreicarek z lewej. Portret lekarza 07-09-2022 15:04

  aut. Zenon Andrzejewski, „Nasz Przemyśl”, styczeń 2012 (Nr 88)

  Wśród absolwentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, którzy w latach międzywojennych zdobyli dyplom „doktora wszech nauk lekarskich”, poczesne miejsce zajmuje wychowanek II Państwowego Gimnazjum im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu – Szczepan Władysław Kreicarek. Był jednym z kilkunastu lekarzy, których w okresie Polski odrodzonej wydała „Morawa”1, i którzy niemal wszyscy po ukończonych studiach w lwowskiej Alma Mater powrócili do Przemyśla, budując, w trudnych czasach powojennych, zręby przemyskiej służby zdrowia.

 • Defilada 24 Pułku Ułanów w Kraśniku Z SIODEŁ Mości Panowie! 11-12-2020 15:49

  aut. Lucjan Fac, „Nasz Przemyśl”, grudzień 2011 (Nr 87)

  W żadnym z krajów kawaleria nie miała tak wielkiego wpływu na jego historię i nie cieszyła się taką estymą jak w Polsce.

 • Okładka „Jednodniówki”, fot. z arch. M.Duma..jpeg Przemyscy powstańcy 13-11-2020 14:17

  aut. Marcin Duma, „Nasz Przemyśl”, listopad 2011 (Nr 86)

  Miesiąc listopad to szczególny czas, w którym wspominamy i odwiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, znajomych. Spacerując alejkami przemyskich cmentarzy, uświadamiamy sobie, ile osób zasłużonych dla Przemyśla jest tutaj pochowanych. Wielu z nich swoją działalnością w różnych dziedzinach życia społecznego zapisało się na zawsze w historii naszego nadsańskiego grodu w sposób szczególny. Działali i tworzyli w różnych okresach, także tych najcięższych, kiedy naszej ojczyzny nie było na mapach, a wszelkie przejawy polskości były krwawo i surowo karane.

 • Cmentarz Orląt Lwowskich - grób Tadeusza Jordana - Rozwadowskiego Zapomniany bohater Bitwy Warszawskiej 1920 roku 16-10-2020 15:24

  aut. Jarosław Dyrda, „Nasz Przemyśl”, grudzień 2011 (Nr 87)

  8 listopada 2011 roku w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbył się pokaz filmu „1920 Bitwa Warszawska”.  W seansie specjalnie zorganizowanym dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu uczestniczyli uczniowie wraz z nauczycielami oraz specjalnie zaproszeni goście: pan Leszek Włodek i harcmistrz Julian Kurek. Film został poprzedzony wykładem historycznym i prezentacją multimedialną o kulisach „cudu nad Wisłą” autorstwa Lucjana Faca i Jarosława Dyrdy. Głos  zabrali też zaproszeni goście, mówiąc o powiązaniach Przemyśla z toczonymi pod Warszawą bojami w 1920 roku.


Modyfikował: Witold Wołczyk