9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

DLACZEGO BAKOŃCZYCKA?

    W ostatnich tygodniach w lokalnej prasie ukazały się informacje poddające w wątpliwość zasadność przyznania Przemyślowi dofinansowania z Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Iterreg 3A na projekt pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przygranicznych poprzez modernizację ul. Bakończyckiej w Przemyślu”.

    Nie oceniając innych projektów złożonych do wspomnianego programu, przytaczamy kilka argumentów świadczących o celowości realizacji inwestycji na ul. Bakończyckiej, która przypomnijmy, została wybrana przez Komitet Sterujący do dofinansowania w kwocie wysokości 3.468.124, 5 zł.
    Podstawowym celem projektu, zgodnie z założeniami Programu Interreg 3A/Tacis CBC 2004-2006, jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przygranicznych, co ma kluczowe znaczenie m.in. dla procesu zmian sytuacji społeczno-gospodarczej, a konsekwencji także poprawy warunków życia społeczności lokalnych po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej. Wzmocnienie atrakcyjności ekonomicznej regionu nastąpiłoby poprzez stworzenie alternatywnego połączenia z przejściem granicznym w Medyce oraz planowanym przejściem Malhowice – Niżankowice. Jako alternatywny układ do sieci Korytarzy Transeuropejskich (najbliższy planowana autostrada A4) stworzy lepszą infrastrukturę w pobliżu przejścia granicznego w Medyce i ma szanse zapobiec marginalizacji tej części regionu.
    Realizacja projektu modernizacji ulicy Bakończyckiej będzie miała też inne skutki:
- nastąpi  polepszenie dostępu do terenów inwestycyjnych, których obszar oceniany jest na 53 ha;
- zwiększy się dostępność miejsc atrakcyjnych turystycznie, centrów edukacji (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pałacu Lubomirskich i Zespół Szkół Technicznych) oraz miejsca kultu wspólnego dla Polaków i Ukraińców, jakim jest Kalwaria Pacławska;
- nastąpi wzrost natężenia ruchu na ul. Bakończyckiej , a przez to spadek ruchu w strefie śródmiejskiej, a co za tym idzie szansa na zmniejszenie liczby kolizji i wypadków.
    Ocena projektów dokonywana jest w wyniku postępowania, którego wynikiem jest lista rankingowa. Lista ma jednak charakter pomocniczy, a członkowie Komitetu Sterującego dokonującego ostatecznego wyboru, mają pełny wgląd w dokumentację dotyczącą wszystkich złożonych wniosków. Co ważne: Komitet Sterujący ma prawo wybrać z listy rankingowej te projekty, które w jego ocenie będą miały znaczący, jeśli nie największy wpływ na rozwój danego województwa. Oznacza to w praktyce, że dofinansowania nie muszą otrzymać  ostatecznie najlepsze wg. listy rankingowej projekty.


WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Opublikował:  | Data publikacji: 05-09-2005 11:14
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 15:00