3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Decyzja w sprawie Szpitala Miejskiego w Przemyślu podjęta.

Po tygodniach dyskusji i analiz, rozmów z pracownikami i związkami zawodowymi, zapadły decyzje dotyczące przyszłości Szpitala Miejskiego w Przemyślu. Zgodnie z przedstawianą przez Marszałka Województwa i Pełnomocnika ds. połączenia w Szpitalu Miejskim Piotra Ciompę w ostatnim czasie koncepcją, 28 października br. na sesji nadzwyczajnej radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę w sprawie połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przemyślu ul. Sportowa 6 ze Szpitalem Miejskim w Przemyślu ul. Słowackiego 85.

Obecny na posiedzeniu Rady Miejskiej odpowiedzialny za sprawy zdrowia w samorządzie województwa członek Zarządu Stanisław Kruczek odpowiadał na wątpliwości radnych, ze strony samorządu Miasta Przemyśla tłumaczył ideę połączenia Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Hayder.

 

 

Dwa dni później, 30 października br. w obecności notariusza podpisane zostało „Porozumienie o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”, na którym swoje podpisy złożyli Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma oraz Członek Zarządu Województwa Stanisław Kruczek. Na podstawie porozumienia uprawnienia oraz obowiązki Gminy Miejskiej Przemyśl, jako podmiotu tworzącego w stosunku do Szpitala Miejskiego przejmuje Województwo Podkarpackie.

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl