WIZYTA ZE SZWECJI

  Na zaproszenie Towarzystwa Walki z Kalectwem w Przemyślu będzie gościć 2 lutego br. w naszym mieście reprezentacja środowiska biznesu i opieki charytatywnej ze Szwecji.

   Delegacja weźmie udział w spotkaniu zorganizowanym przy współudziale Prezydenta Miasta Przemyśla, dotyczącym wymiany doświadczeń oraz ewentualnego nawiązania współpracy we zakresie niesienia pomocy potrzebującym. Rozmowy rozpoczną się o godzinie 9.00, („mała sala” UM), a wezmą w nich udział także Wicestarosta Powiatu Przemyskiego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu

WITOLD WOŁCZYK
BIURO PREZYDENTA MIASTA

Opublikował(a):  Data publikacji: 27-01-2005 11:14 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-06-2009 11:32

Na skróty