-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

WIZYTA ZE SZWECJI

  Na zaproszenie Towarzystwa Walki z Kalectwem w Przemyślu będzie gościć 2 lutego br. w naszym mieście reprezentacja środowiska biznesu i opieki charytatywnej ze Szwecji.

   Delegacja weźmie udział w spotkaniu zorganizowanym przy współudziale Prezydenta Miasta Przemyśla, dotyczącym wymiany doświadczeń oraz ewentualnego nawiązania współpracy we zakresie niesienia pomocy potrzebującym. Rozmowy rozpoczną się o godzinie 9.00, („mała sala” UM), a wezmą w nich udział także Wicestarosta Powiatu Przemyskiego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu

WITOLD WOŁCZYK
BIURO PREZYDENTA MIASTA

Opublikował:  | Data publikacji: 27-01-2005 11:14
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:32