5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wspólnie kwestujemy na ratowanie zabytków przemyskich cmentarzy.

Tradycja kwestowania przed przemyskimi cmentarzami sięga 1978 roku, kiedy to przy Towarzystwie Przyjaciół Przemyśla i Regionu powstała sekcja Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami Przemyskimi, któremu przewodniczył sędzia Antoni Rachwał. Jego śmierć przerwała tę piękną i pożyteczną akcję, wznowioną w 2005 roku przez pracownika Urzędu Miasta panią Beatę Kot wspólnie z Członkami Towarzystwa Ulepszania Miasta, a od roku 2007 kontynuowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu. 

Nagrobki zabytkowych, przemyskich cmentarzy, wybudowane na przestrzeni ponad 150 lat, stanowią dokument dawnej epoki oraz stylu życia ówczesnych mieszkańców Przemyśla. Brak rodzin, które mogłyby utrzymać kosztowne i trudne do konserwacji rzeźby oraz kompozycje nagrobne, powoduje, że większość z nich jest zaniedbana i zapomniana. Podjęliśmy się więc trudu zbierania środków na wykonanie prac konserwatorskich przy najcenniejszych obiektach oraz nadzorowania sposobu prowadzenia, zarówno prac porządkowych
i kamieniarskich, jak i specjalistycznych prac konserwatorskich, realizowanych przez konserwatorów dzieł sztuki.

kwesta.jpeg

W trakcie organizowanej wspólnie w roku ubiegłym, trzydniowej „Kwesty 2014”, zebrano kwotę 29 401,44 zł. Ze środków tych, w roku 2015, Komitet Ochrony Starych Cmentarzy i Miejsc Pamięci Narodowej - sekcji Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu, wspólnie z Gminą Miejską Przemyśl i Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, realizował prace konserwatorskie przy następujących nagrobkach:

Pole nr RII, rząd 4 nr grobu 34grobowiec Orląt Przemyskich, uczniów gimnazjum zasańskiego, którzy polegli w walkach o Przemyśl w listopadzie 1918 r., koszt 20 822,51 zł w tym środki z kwesty - 10 822,51 , Gminy Miejskiej w kwocie 10 200 zł. Ponadto ze środków własnych Towarzystwa oraz firmy Montel E.J.Bator za kwotę 1000 zł wykonano odlew w brązie odznaczenia Gwiazdy Przemyśla, które zamontowano na grobowcu obok tablicy inskrypcyjnej.

Pole nr 9 rząd 2 nr grobu 2nagrobek rodziny Kukaczka, w formie obelisku, ogrodzony metalowym, gotycyzującym kutym ogrodzeniem, z charakterystyczną inskrypcją umieszczoną na kartach otwartej księgi. Pełną konserwację nagrobka wykonano za kwotę 24 065,66 zł w tym ze środków z Kwesty przeznaczono kwotę 14 065,66 zł, a będących w dyspozycji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeznaczono 10 000 zł.

Pole nr 18 rząd 1 nr grobu 4nagrobek biskupa przemyskiej kapituły łacińskiej ks. Jakóba (Jakuba) Glazera
w formie obelisku, prace konserwatorskie były realizowane na zlecenie Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, były dofinansowany przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 10 000 zł,
z udziałem środków z ubiegłorocznej Kwesty w wysokości 2 000 zł.

Pole nr 17, rząd 4 nr grobu 5nagrobek porucznika Kazimierza Schallera poległego w 1919 r. jak głosi napis
„w obronie kresów wschodnich pod Lwowem”,  w formie kolumny zwieńczonej orłem - ze środków z Kwesty dofinansowano konserwację nagrobka w kwocie 2 500 zł

Pole nr 9 rząd 2 nr grobu 1  – nagrobek Julii Machalskiej zd Błażowskiej, w formie kapliczki z figurą Matki Bożej o neogotyckim charakterze, ze środków Gminy Miejskiej Przemyśl w kwocie 4 000 zł, wykonano prace remontowo-budowlane w osuwającej się podstawie nagrobka.

Cmentarz Zasański - wykonano płytę nagrobną na grobie Anny Maczek - matki gen. Stanisława Maczka, za kwotę 1 500 zł ze środków własnych Towarzystwa.

W roku przyszłym – 2016 – ze środków, jakie dzięki Państwa hojności zbierzemy w trakcie trwania „Kwesty 2015”, zamierzamy sfinansować konserwację nagrobka Hieronima i Henryki Tarczyńskich (pole nr 18 rząd 1 nr grobu 1), który ze względów technicznych musiał zostać wykonany w tym roku oraz nagrobki gen. Kazimierza Grabowskiego (pole 19 rząd 6 nr grobu 7), Karoliny Lewickiej z Witwickich (pole 18 rząd 1nr grobu 7) i nagrobek Juliana Roszkowskiego  (pole nr 10 rząd 5 nr grobu 5).

 

W „Kweście 2015” biorą udział:

- PREZYDENCI MIASTA, POSŁOWIE NA SEJM, RADNI RADY MIEJSKIEJ

- ARTYŚCI I DZIENNIKARZE

- PRACOWNICY URZĘDÓW I INSTYTUCJI KULTURY

- MŁODZIEŻ I NAUCZYCIELE

- STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 26-10-2015 15:40
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 26-10-2015 15:41