6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PREZENTACJA URZĄDZENIA

18 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy posiadającej w swojej ofercie tzw. reduktory mocy – stabilizatory, służące do zmniejszenia poboru energii elektrycznej m.in. w oświetleniu ulicznym. Odbyła się także prezentacja praktyczna działania urządzenia, w której wzięli udział radni – członkowie Komisji Infrastruktury RM w Przemyślu, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rejonu Energetycznego oraz Policji.

  Wspomniana próba przeprowadzona została z powodzeniem na obwodach lamp oświetleniowych zamontowanych na ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Franciszkańskiej. Władze miasta rozpatrują pomysł zakupu takich urządzeń i wykorzystania ich w oświetleniu ulicznym Przemyśla. Byłoby to, obok wymiany opraw i żarówek na energooszczędne, kolejne przedsięwzięcie zmierzające do zmniejszenia zużycia energii na ten cel. Osiągnięte w ten sposób oszczędności mogą pozwolić o zmniejszenia wydatków - wg producentów - nawet o 50%. Brak dostatecznych środków finansowych jest przyczyną okresowych wyłączeń części oświetlenia ulicznego, a podjęte działania mają zapobiec takim przypadkom w przyszłości.

WITOLD WOŁCZYK
BIURO PREZYDENTA MIASTA
fot. Grzegorz Karnas

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl