10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Targi Pracy w siedzibie WSPiA.

16 października br. w Przemyślu odbyły się Targi Pracy w siedzibie WSPiA przy ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 2. Przygotowano kilkaset ofert pracy w kraju i za granicą. Organizatorem Targów Pracy był działający przy Wyższej Szkole Prawa i Administracji punkt informacji europejskiej "Europe Direct" oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta, który również ufundował nagrody dla osób uczestniczących w konkursie.

Dobrze wiemy, jak wysoki jest poziom bezrobocia, nie tylko w Przemyślu, powiecie, ale w całej Polsce. Obecnie ten wskaźnik dla Przemyśla nie jest dobry lecz dalej nie jest optymistyczny. Takie wydarzenia, jak Targi Pracy, stanowią pomost łączący poszukujących zatrudnienia z pracodawcami oraz szukających pomysłu na własny biznes z osobami posiadającymi doświadczenie w tej dziedzinie. Targi Pracy są najlepszą okazją do bezpośredniego kontaktu dla tych osób i podmiotów, szansą na znalezienie swojego miejsca na rynku pracy, rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Targi_pracy_1.jpeg

Targi Pracy to również możliwość zdobycia wiedzy, jakie możliwości oferuje lokalni pracodawcy, jak profilować swój rozwój, aby dopasować się do tendencji rynkowych. Targi są też okazją do zapoznania się z ofertami kształcenia, kursami i szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje osób poszukujących zatrudnienia, możliwościami skorzystania z dofinansowania do założenia własnej działalności gospodarczej. Niewiele jest przecież ważniejszych spraw niż stabilizacja finansowa, bezpieczeństwo i spokojne jutro. Wiele osób bezrobotnych odczuwa brak samoakceptacji, wykluczenie społeczne, rozgoryczenie czy bezradność. Potrzebują oni szczególnej pomocy i wsparcia. Nic tak nie buduje poczucia własnej wartości, jak stabilna praca.

Targi_pracy_2.jpeg

Nie możemy zapominać o osobach bezrobotnych w wieku okołoemerytalnym. Należy tworzyć i promować ciekawe pomysły aktywizacji tych osób, przyczyniać się do większej aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn po 50. roku życia. Samorząd przemyski jest otwarty na wspieranie tego rodzaju inicjatyw i chętnie będzie się angażował w budowanie relacji partnerskich z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rzecz tworzenia miejsc pracy dla osób starszych. Targi Pracy gromadzą w jednym miejscu wszystkich zainteresowanych popytem i podażą na pracę. Jest to szybki, a zarazem prosty sposób na skomunikowanie się tych osób. Targi pracy są też narzędziem niwelowania skutków bezrobocia w Przemyślu.

Mam nadzieję, że  targi, które odwiedziło setki osób będą skutecznym narzędziem i pozostaną dla potrzebujących spełnieniem ich oczekiwań.

Dariusz Łapa

Sekretarz Miasta

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 16-10-2015 16:15