9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

MINISTER J. R. KURYLCZYK W PRZEMYŚLU

   16 lutego br. na zaproszenie Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy przebywał w Przemyślu z wizytą Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Jan Ryszard Kurylczyk. Spotkanie z władzami miasta i przedstawicielami służb drogowych było wynikiem wcześniejszych rozmów, a jego celem zintensyfikowanie działań związanych z budową obwodnicy miasta, a także zapoznanie się z układem drogowym miasta i jego cechami.

Minister Kurylczyk - Pełnomocnik Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad – poinformował, że w związku z podejmowanymi właśnie decyzjami w sprawie terminów rozpoczęcia budowy autostrady A4, chce zapoznać się z infrastrukturą drogową Przemyśla, widząc istotną rolę miasta w całym systemie drogowym, a szczególnie w powiązaniu z przejściami granicznymi.
   Prezentacja miasta i planów budowy obwodnicy płn.-wsch. odbyła się na spotkaniu w Urzędzie Miejskim, w którym wzięli udział: Prezydent Miasta Robert Choma, jego Zastępcy, Radni Rady Miejskiej w Przemyślu, a także współpracownicy. Obok krótkiego rysu historycznego Przemyśla interesowały Pana Ministra przede wszystkim informacje nt. głównych ciągów komunikacyjnych miasta i natężenia na nich ruchu samochodowego, a także dane dotyczące wielkości ruchu tranzytowego przez Przemyśl w kierunku przejścia granicznego w Medyce oraz ruch na przejściu granicznym w Korczowej.
   W drugiej części spotkania Dyrektor Jacek Cielecki wraz z przedstawicielem projektanta przedstawił informacje nt. planowanej budowy obwodnicy płn.- wsch. Miasta Przemyśla, stan zaawansowania prac projektowych oraz wizualizację pierwszego etapu tej inwestycji – mostu nad rzeką San wraz z drogami dojazdowymi. (przebieg całej trasy obwodnicy oraz wizualizacja są dostępne stronie internetowej Urzędu Miejskiego - obwodnica ) Minister J. R. Kurylczyk przedstawił konkretny harmonogram działań jakie należy podjąć oraz zasady i warunki na jakich możliwe będzie uzyskanie środków na budowę obwodnicy. Jak stwierdził, przewiduje, że po spełnieniu warunków formalnych przewidzianych przepisami prawa do września br. - istnieje realna możliwość rozpoczęcia finansowania tej inwestycji w roku następnym. Przy zaproponowanych przez Ministra Kurylczyka rozwiązaniach finansowania inwestycji, pojawiła się możliwość uzyskania pieniędzy z rezerwy budżetowej Ministerstwa Gospodarki, w wyniku czego udział własny budżetu miasta Przemyśla byłby zmniejszony do 15% kosztów I etapu. Realizując zaproponowany harmonogram całość inwestycji powinna się zakończyć w przeciągu 4 lat. Przewidywany koszt I etapu budowy to ok. 60 mln zł.
   Minister Kurylczyk zwiedził miasto, a także w terenie zapoznał się z układem drogowym Przemyśla, ze szczególnym uwzględnieniem trasy przebiegu przyszłej obwodnicy. Zapowiedział także swój przyjazd do Przemyśla na wiosnę.
   Już na 10 marca br. ustalona została wizyta Prezydenta Miasta Roberta Chomy w Warszawie i rozmowy z Ministrem w obecności Dyrektorów Departamentów Ministerstwa Infrastruktury, co pozwoli sfinalizować ustalenia ze spotkania w Przemyślu.

WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
fot. Grzegorz Karnas

Opublikował:  | Data publikacji: 16-02-2005 10:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48