2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PFRON ogłosza otwarty konkurs ofert

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących celów programowych:

  1. cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy,
  2. cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
  3. cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,
  4. cel programowy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług,
  5. cel programowy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych.

Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 28 września 2015 roku do dnia 28 października 2015 roku.

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert są dostepne na stronie www.pfron.org.pl.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl