9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OKRĄGŁY STÓŁ W SPRAWIE AKADEMII WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ

   W piątek 11 lutego 2005r. w Krasiczynie odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia w Przemyślu Akademii Wschodnioeuropejskiej. Organizatorami tego tzw. „Okrągłego Stołu” było Biuro Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Mosty na Wschód oraz Prezydent Miasta Przemyśla.

   Wśród uczestników spotkania, wspierających swoim autorytetem ideę przekształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu w Akademię Wschodnioeuropejską byli m.in.: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Franciszek Ziejka, prof. Andrzej Chwalba, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll, prof. Jerzy Kłoczowski z Instytutu Europy Wschodniej i Środkowej, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prof. Tadeusz Pomianek, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego dr Janusz Onyszkiewicz, a także Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma i Starosta Przemyski Stanisław Bajda.
   Pomysł utworzenia uczelni otwartej dla studentów i profesorów z innych krajów zyskał poparcie Ministerstwa Edukacji i władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Idea ta nawiązuje swoim przesłaniem do doświadczeń powstałego w 1991 roku Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Obecnie trwają starania o pozyskanie pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które pozwolą na realizację pomysłu w perspektywie 1, 5 roku.

 

WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
fot. Grzegorz Karnas

Opublikował:  | Data publikacji: 12-02-2005 10:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:32