28 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Inauguracja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Pierwszy październik 2015 r. – Dzień Osób Starszych, będzie datą historyczną. W tym dniu odbyła się inauguracyjna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W Sejmie znalazło się 424 przedstawicieli Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Gminnych Rad Seniorów.

Koncepcja powołania OPS została zgłoszona w 2013 r. przez Ewę Kopacz, ówczesnego Marszałka Sejmu.

Sesja Inauguracyjna odbyła się pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która również prowadziła obrady OPS.

W posiedzeniu uczestniczyli Minister Zdrowia Marian Zembala oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz.

Premier Ewa Kopacz w swoim wystąpieniu poruszyła temat ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej, ustanowienie Komisji do Spraw Seniorów oraz domy dziennego pobytu. Wiosną, do najniższych emerytur, oprócz waloryzacji, będą ustanowione dodatki w kwocie 350 zł.

Minister Zdrowia poinformował o włączeniu geriatrii do programu ogólnokrajowego, tak jak kardiologii i diabetyki.

Z kolei Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Elżbieta Ostrowska wskazała na trudną sytuację 17% emerytów najstarszych wiekiem, których dochód nie przekracza 1000 zł. Sytuację pogarsza brak unijnej żywności, która ratowała od biedy wiele osób.

W trakcie posiedzenia zostało wyłonione prezydium OSP w składzie: Przewodnicząca - Krystyna Lewkowicz oraz zastępcy: Wiesława Borczuk,  Elżbieta Ostrowska, Janusz Czyż, Ewa Kozdroń, Janusz Szymborski.  

Spośród uczestników wyłoniono 3 Komisje:

  1. Komisja ds. organizacyjno-prawnych
  2. Komisja ds. strategii, budżetu i finansów
  3. Komisja ds. informacji, promocji i kontaktów z otoczeniem

 

Helena Warda

Prezes Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Członek Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl