DRUGI DYŻUR KONSULA

  Dzisiaj, tj. 16 marca br., od godz. 11.00 do godz. 14.00 trwał drugi już wyjazdowy dyżur Konsula Ukrainy w naszym mieście. Tym razem Konsulat Ukrainy w Lublinie reprezentowany był przez Konsula Witalija Maksimywa.

   Kolejny dyżur w Przemyślu potwierdził, że tego rodzaju spotkania są konieczne, a zainteresowanie stale rośnie. Kilkanaście osób, które zgłosiły się dziś do urzędującego w budynku UM w Przemyślu Konsula, przychodziło z konkretnymi, często trudnymi problemami dotyczącymi przede wszystkim spraw paszportowych oraz obywatelstwa, także dzieci pochodzących z małżeństw mieszanych. Przybyli na dyżur to zarówno obywatele polscy, jak i ukraińscy. Również z ilości spraw zgłaszanych do Konsula Honorowego Ukrainy w Przemyślu pomiędzy dyżurami, wynika, że zainteresowanie odbywającymi się w każdą trzecią środę miesiąca spotkaniami będzie rosnąć.
Kolejny dyżur konsularny w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbędzie się 20 kwietnia.

WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Opublikował(a):  Data publikacji: 16-03-2005 09:03 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48

Na skróty