9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU

 Podjęte zostały prace zmierzające do aktualizacji opracowanej w 1999 roku „Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego miasta Przemyśla do 2015 roku”. 2 marca br. odbyło się w Urzędzie Miejskim spotkanie – szkolenie prowadzone przez Marka Jefremienko z firmy konsultingowej Wolska & Jefremienko.

   Na spotkanie, obok przedstawicieli Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta, zaproszeni zostali także członkowie biznesu i organizacji biznesowych, organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, młodzieżowych środowisk akademickich oraz reprezentanci kościołów i wyznań. Zgodnie z zaleceniami firmy doradzającej powołany w najbliższym czasie Komitet Sterujący będzie się składał tylko w 1/3 z przedstawicieli RM i UM, a w 2/3 z osób nie związanych z organami miasta. Ustalony został już również harmonogram prac zmierzających do aktualizacji Strategii Rozwoju: powinny się one zakończyć w ciągu 18 tygodni od rozpoczęcia, a raport końcowy zostanie przedstawiony radnym w miesiącu czerwcu.
  W czasie szkolenia w Urzędzie Miejskim M. Jefremienko przypomniał podstawy filozofii planowania strategicznego, zaprezentował metodologię aktualizacji Strategii Rozwoju oraz formę dokumentów wyjściowych aktualizacji.
  Aktualizacja Strategii Rozwoju jest również jednym z obligatoryjnych zadań jakie muszą wypełnić uczestnicy Akcji społecznej „Przejrzysta Polska", do której przystąpiło Miasto Przemyśl.

WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA 

Opublikował:  | Data publikacji: 02-03-2005 08:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48