7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarcie „Mini Orlika” przy SP Nr 1.

1 października 2015 roku odbyło się otwarcie boiska wielofunkcyjnego „Mini Orlik” i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, które powstały dzięki funduszom otrzymanym z Budżetu Obywatelskiego 2015. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością prezydent miasta Przemyśla Robert Choma.

Oprócz prezydenta miasta na naszą uroczystość przybyli m.in.: zastępca prezydenta miasta Przemyśla Grzegorz Hayder, radni Małgorzata Gazdowicz i Robert Bal, dyrektorzy przemyskich szkół – Dorota Kotuła (SP 4), Małgorzata Ziober (SP 5), Beata Kosicka-Siwak (SP 11), Piotr Pipka (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2), dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Stanisław Karszyń, prezes Stowarzyszenia dla Przemyśla Regia Civitas Artur Komorowski, przewodnicząca Rady Rodziców Beata Bulanda, przewodniczący Rady Osiedla „Kruhel Wielki” Zbigniew Górski, byli dyrektorzy naszej szkoły – Maria Godos i Andrzej Szopa oraz była pedagog szkolna Maria Szymczycha. Uroczystość prowadziła pani Dorota Zembrzuska.

Nim doszło do poświęcenia naszego pięknego obiektu, którego dokonał proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela ksiądz prałat Mieczysław Rusin, głos zabrał dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza Maciej Kozłowski. – Wiedząc jak ważną dla zdrowia dzieci i młodzieży jest sprawność fizyczna oraz przebywanie na świeżym powietrzu, ze strony dyrekcji, rodziców, grona pedagogicznego i mieszkańców dzielnicy Stare Miasto zrodziła się inicjatywa stworzenia bezpiecznego miejsca wypoczynku i rekreacji dla uczniów naszej szkoły i mieszkańców dzielnicy. Powstały plac zabaw i mini orlik mają pełnić rolę edukacyjną i rekreacyjną. Chcemy, aby nasze dzieci były zdrowe, radosne dużo przebywały na świeżym powietrzu, korzystały z nowoczesnych urządzeń rekreacyjnych. Realizację naszych zadań zawdzięczamy wielu osobom i instytucjom. Bez ich wsparcia nie bylibyśmy w stanie cieszyć naszymi obiektami. Dziękuję za wsparcie i przychylność panu prezydentowi miasta Przemyśla Robertowi Chomie, pani naczelnik Wydziału Rozwoju Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Beacie Bieleckiej wraz z pracownikami wydziału, którzy służyli nam zawsze radą i pomocą. Serdecznie dziękuje wykonawcom obiektów za rzetelne wykonanie – placu zabaw panu Rafałowi Wilkowi oraz miniorlika – panu Mirosławowi Piątkowi. Serdecznie dziękuję nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom naszych uczniów i wszystkim tym mieszkańcom naszego miasta, którzy oddali głos na nasz projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok – powiedział.

Po części oficjalnej, zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy III a naszej szkoły, których do występu przygotowała pani Elżbieta Kuźma.

Boisko wielofunkcyjne – „Mini Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 1

 

Modernizacja naszego boiska polegała ma na zmianie nawierzchni oraz nieznacznym jego powiększeniu na długości i szerokości. Zmieniona nawierzchnia składa się ze specjalnych elastycznych modułów polipropylenowych „Power Game competition pro”. Tego typu nawierzchnia jest wykorzystywana z powodzeniem na boiskach sportowych na całym świecie. Nieznaczne poszerzenie boiska pozwoliło na dodanie czterech jednosłupowych zestawów do koszykówki oraz wydzielenie w poprzek dwóch małych boisk do minikoszykówki. Dodatkowo boisko zostało zabezpieczone dwoma wysokimi na 4 metry piłkochwytami, umiejscowionymi na końcach boiska.

tekst: Szkoła Podstawowa Nr 1

 

 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego pn.„Boisko wielofunkcyjne MINI ORLIK przy SP NR 1”.

zakres:

a) poszerzenia boiska umożliwiającego dodanie czterech jednosłupowych zestawów do koszykówki oraz wydzielenie w poprzek dwóch małych boisk do minikoszykówki,

b) remont cząstkowy nawierzchni boska z kostki oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie

c) dostawa i montaż nawierzchni sportowej  z modułów polipropylenowych,

d) wyposażenie boiska w urządzenia sportowe w tym piłkochwyty i elementy małej architektury.

Boisko wielofunkcyjne wyposażone w następujące urządzenia:

  • bramka do piłki 3x2m – 2 szt,
  • zestaw słupków do siatkówki – 1 kpl,
  • zestaw jednosłupowy do koszykówki o wysięgu 2,25 m – 4 kpl.
  • piłkochwyt wysokości 4 m – 24 m,
  • ławka jednorzędowa – 2 szt,

Prace prowadzone na podstawie dokumentacji, opracowanej przez Pracownię Projektowo – Wykonawczą „Architektonike” Sp. z o.o. z Przemyśla. Wykonawca robót: Firma Remontowo – Budowlana Mirosław Piątek, Mirocin.

Poniesione wydatki: 99 616,20 zł.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 02-10-2015 10:29
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-10-2015 10:29