6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dom Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” rozpoczął działalność.

Prezydent Miasta Przemyśla  informuje, że w dniu 22.09.br. rozpoczął działalność Dom Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR”  prowadzony przez  „Caritas”  Archidiecezji Przemyskiej przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki 5.

Utworzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” stało się możliwe po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach programu wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020 oraz środków finansowych  własnych Gminy Miejskiej Przemyśl.

Działalność Domu Dziennego Pobytu polegać będzie na zapewnieniu wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z różnych form aktywności adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

Dom przeznaczony jest dla 30 osób (mieszkańców Miasta Przemyśla), którym będzie zapewniać (bezpłatnie) co najmniej 8 – godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 30-09-2015 13:56
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 30-09-2015 13:59