9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Najważniejsze decyzje XIV sesji Rady Miejskiej w Przemyślu.

24 września radni obradowali na XIV posiedzeniu w tej kadencji. Jednym z pierwszych punktów była informacja w sprawie realizacji uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego połączenia Szpitala Miejskiego w Przemyślu ul. Słowackiego 85 z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio. Obecni na sesji członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek oraz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala, a jednocześnie pełnomocnik ds. połączenia w Szpitalu Miejskim Piotr Ciompa, przedstawili obecny stan prac, a szczególnie korektę pierwotnej koncepcji i propozycję połączenia Szpitala Miejskiego z Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu SPZOZ.

Radni przyjęli opracowany w lipcu br. PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla - załącznik do proj. nr 187/2015.pdf (5,48MB). Jest to dokument strategiczny, który m.in. umożliwi podmiotom z terenu miasta aplikowanie o zewnętrzne fundusze na budowę, przebudowę, rozbudowę przyłączy ciepłowniczych węzłów cieplnych, wymianę lub likwidację dotychczasowych źródeł ciepła, termomodernizację budynków, modernizację systemów oświetlenia drogowo-ulicznego, zakup lub modernizację niskoemisyjnego taboru transportu publicznego. Ma się to przyczynić do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz podniesienie efektywności energetycznej. Efektem będzie też zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz poprawa jego jakości. Realizacja Programu oznacza także podjęcie konkretnych inwestycji, które pozwolą osiągnąć te założone cele, m.in. zakup autobusów i wyposażenia, modernizację i budowę pętli autobusowych, czy rozbudowę ul. Wysockiego.

Bardzo istotną dla przedsiębiorców decyzją Rady było przyjęcie uchwały zmieniającej podjęta w ubiegłym roku uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Wychodzi ona naprzeciw szerszej niż uprzednio grupie przedsiębiorców podejmujących nowe inwestycje na terenie Przemyśla. Nowością jest zastosowanie uchwały do działalności handlowej z zawężeniem do obiektów handlowych o powierzchni nie przekraczającej 150 m2 – ma to na celu wsparcie małych, lokalnych przedsiębiorców. Maksymalny czas udzielenia zwolnienia został wydłużony do 60 miesięcy, pod warunkiem nakładów finansowych na nową inwestycję w wysokości 1200 tys. zł lub utworzenia w związku z nową inwestycją co najmniej 30 miejsc pracy. Uchwała będzie obowiązywać od początku przyszłego roku do końca 2020 roku.

DSC_0267.jpeg

W uchwale w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych (…) na wniosek Wójta Gminy Przemyśl dokonano zmian, które pozwolą ma korzystanie przez mieszkańców Gminy z przystanków w strefie miejskiej przy zastosowaniu ulg wynikających z Programu Samorządowej Karty Dużych Rodzin Gminy Przemyśl.

Od 1 stycznia 2016 r. nastąpią też zmiany w wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania. Wprowadzona została stawka opłaty 1 zł za pół godziny parkowania – każda kolejna godzina będzie płatna jak dotychczas 2 zł. Pozostają także opłaty za parkowanie w sobotę do godz. 14.

Radni nie przyjęli projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielonka II”, odnosząc się pozytywnie do części uwag wniesionych do projektu MPZP. Zostanie on poddany ponownie procedurze opiniowania i uzgodnień.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 29-09-2015 13:42
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 29-09-2015 13:45