-0.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla”

pois.jpeg

W sierpniu 2015 r. zakończono rzeczową realizację projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla”.

Środki na realizację projektu pozyskano w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

www.pois.gov.pl

 

Całkowita wartość projektu: 146 370,00 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności: 120 755,25 zł

 

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

  • wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta,
  • stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią na terenie miasta oraz w poszczególnych sektorach gospodarki i obiektach,
  • opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla,
  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gminy i jednostek podległych na temat problematyki ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, korzystania ze stworzonej bazy i wdrożenia opracowanego planu,
  • przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej skierowanej do kluczowych interesariuszy oraz mieszkańców miasta, której celem będzie upublicznianie informacji o opracowanym dokumencie i jego ustaleniach oraz promowanie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Przedmiotowy dokument został przyjęty Uchwałą Nr 160/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z 24 września 2015 r.

 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl