MONETA Z WIZERUNKIEM PRZEMYŚLA

    Narodowy Bank Polski podjął decyzję o nowej emisji 2-złotowych monet kolekcjonerskich z serii „Historyczne miasta w Polsce”. Wyboru miast , które zostaną uhonorowane w planowanej serii, dokonywał powołany przez Prezesa NBP Leszka Balcerowicza zespół konsultantów - z województwa podkarpackiego wytypowane zostały dwa miasta: Przemyśl i Jarosław. Całość emisji planowana jest na 32 miesiące, tj. od września 2005 do kwietnia 2008 roku.   Ogólnym założeniem emisji jest propagowanie samorządności lokalnej poprzez zwrócenie uwagi społeczeństwa na miasta nie pełniące obecnie najważniejszych funkcji administracyjnych, ale o ważnym znaczeniu historycznym i gospodarczym dla województwa 
i kraju. 
   Powołany w styczniu 2005r. zespół konsultantów – wybitnych historyków dokonujących wyboru obradował pod przewodnictwem prof. Henryka Samsonowicza, a jego członkami byli także: prof. Maria Bogucka, prof. Wojciech Wrzesiński, prof. Roman Czaja 
i prof. Jerzy Wyrozumski. Miasta typowane były wg następujących kryteriów: 
- przynajmniej 500 – letnia tradycja posiadania samorządów;
- istotne znaczenie w dziejach Polski i ważny wkład w zasób jej kultury;
- ważna rola w strukturach administracyjnych państwa;
- liczba ludności powyżej 25 tys. mieszkańców.
   Awers monety - stanowiący wyróżnik serii - będzie wspólny dla wszystkich monet, natomiast rewers będzie przedstawiał charakterystyczny obiekt danego miasta, posiadający walory historyczne i artystyczne.
   Sugestie co do dat – terminów emisji monety honorującej miasto, przedstawiały władze samorządowe: propozycja Przemyśla to Dni Patrona Miasta Św. Wincentego w roku 2006.


WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA 
Opublikował(a):  Data publikacji: 01-03-2005 08:16 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48

Na skróty