„ PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ”

  Podobnie jak w roku ubiegłym także w 2005 roku miasto Przemyśl zakwalifikowało się do uczestnictwa w rządowym „Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego w miesiącu kwietniu przemyski samorząd otrzymał na ten cel dotację w wysokości 34.900,00 zł.
 

 Po raz pierwszy miasto Przemyśl przystąpiło do otwartego konkursu w ramach „Wieloletniego program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2004 roku.
Opracowany przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich we współpracy 
z innymi Wydziałami Urzędu Miejskiego w Przemyślu w ubiegłym roku „Program na rzecz społeczności romskiej w zamieszkałej na terenie miasta Przemyśla na 2004r.” opiewał na łączną kwotę 359.000,00 zł. Z planowanej kwoty miasto Przemyśl otrzymało środki finansowe w łącznej wysokości: 47.550,00 zł. Środki finansowe z „Programu” przeznaczone były na realizację następujących zadań: remonty mieszkań - 20.000,00 zł, zajęcia wyrównawcze dla dzieci romskich w szkołach podstawowych - 7.000,00 zł, zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej - 15.850,00 zł, wyprawka dla uczniów klas I - 300,00 zł, Dzień romski „Lato w mieście” - 1.500,00 zł, działalność kulturalna osób dorosłych - 500,00 zł. Dorosła część społeczności romskiej nie skorzystała z proponowanych kursów doskonalących i dokształcających, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości - 2.400,00 zł.

  W tym roku środki finansowe z „Programu” przeznaczone będą na: zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci i uczących się w szkołach podstawowych - 7.000,00 zł, zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej świadczącej usługi na rzecz społeczności romskiej - 22.000,00 zł, dofinansowanie do zakupu leków dla Romów - 500,00 zł, dofinansowanie konkursu poezji romskiej - 400,00 zł, dofinansowanie do zakupu strojów dla romskiego zespołu dziecięcego - 500,00 zł, dofinansowanie do zakupu strojów dla romskiego zespołu pieśni i tańca - 500,00 zł, dofinansowanie akcji „ Lato w mieście” - 2.000,00 zł, dofinansowanie do wydania monografii dot: „ Romów w Polsce południowo – wschodniej ” - 2.000,00 zł. 

WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA 
Opublikował(a):  Data publikacji: 29-04-2005 20:34 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48

Na skróty