9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje w sprawie przemyskich placówek zdrowia.

23 września br. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyło się otwarte spotkanie informacyjno – konsultacyjne w sprawie przemyskich placówek zdrowia, tj. Szpitala Miejskiego, Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio oraz Obwodu Lecznictwa Kolejowego. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Marszałka Województwa Władysława Ortyla oraz Prezydenta Miasta Roberta Chomy obok nich samych wzięli udział: odpowiedzialny za sprawy zdrowia w samorządzie województwa członek Zarządu Stanisław Kruczek, dyrektorzy wspomnianych placówek, radni wojewódzcy oraz miejscy i zaproszeni na konsultacje przedstawiciele związków zawodowych służby zdrowia w Przemyślu oraz członkowie rad społecznych placówek.

Pierwotna, przedstawiana wcześniej koncepcja zakładała połączenie Szpitala Miejskiego w Przemyślu z Wojewódzkim Szpitalem im . św. Ojca Pio, w tej sprawie podjęte zostały już uchwały intencyjne Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Rady Miejskiej w Przemyślu. W wyniku nowych analiz zaproponowano na spotkaniu w Urzędzie Miejskim korektę tej koncepcji i połączenie Szpitala Miejskiego z Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu SPZOZ, dla którego organem tworzącym jest samorząd województwa i stworzenie na ich bazie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Przemyślu. Dopiero w drugim etapie zaplanowanym na 1-3 lat mogłoby dojść do połączenia dwóch, wojewódzkich już placówek  w jeden duży podmiot leczniczy.

Projekt koncentracji podmiotów publicznej ochrony zdrowia w Przemyślu przedstawił zebranym Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala, a jednocześnie pełnomocnik ds. połączenia w Szpitalu Miejskim Piotr Ciompa. Przedstawione argumenty „za” dotyczyły zarówno spraw finansowych, organizacyjnych, jak i oczekiwanej poprawy jakości i dostępności świadczeń medycznych udzielanych mieszkańcom Przemyśla, a w przyszłości subregionu przemyskiego.

 

 

Marszałek Władysław Ortyl podkreślał, że koncepcja jest na etapie konsultowania i żadne ostateczne decyzje jeszcze nie zostały podjęte, a celem proponowanych zmian nie jest prywatyzacja żadnej z placówek medycznych. Wśród założeń istotnym jest także współdziałanie, nie konkurencja i wzmocnienie pozycji szpitali przy negocjacjach o nowy kontrakt NFZ. Zapowiedział, że wszelkie uwagi i spostrzeżenia, które zostały zgłoszone w trakcie dyskusji na spotkaniu będą analizowane przy dalszych pracach.

Do końca września br. informacje na temat koncepcji połączenia Szpitala Miejskiego i Obwodu Lecznictwa Kolejowego zostaną przedstawione radnym na sesjach Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Rady Miejskiej w Przemyślu.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 23-09-2015 18:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 23-09-2015 18:09