Wybory parlamentarne 2015 – kalendarz wyborczy.

Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 25 października 2015 r. Głosować będzie można w lokalach wyborczych w godz. od 7 do 21.  

do 25 września

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

do 2 października

zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do 4 października

  • powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych;
  • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego;
  • sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od 4 do 11 października

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę̨ wojskową oraz pełniących służbę̨ w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę̨ wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę̨ w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają̨ służbę̨

do 10 października

zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

od 10 do 23 października, do godz. 24:00

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do 15 października

podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów

do 16 października

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 20 października

  • składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
  • składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń́ do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego

do 22 października

  • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
  • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

23 października, o godz. 24:00

zakończenie kampanii wyborczej

25 października, godz. 7:00–21:00

Głosowanie

 

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORÓW W ZAKŁADCE

WYBORY PARLAMENTARNE  2015  INFORMACJE

 

 

Dariusz Łapa

Sekretarz Miasta

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 22-09-2015 13:53 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 22-09-2015 13:53

Na skróty