Uwaga! Dziki - zagrożenia i zasady postępowania.

W związku z pojawieniem się w niektórych  rejonach miasta dzików, prosimy o zapoznanie się z ulotką informacyjną dotyczącą sposobu postępowania na wypadek przypadkowego spotkania dziko żyjących zwierząt.

A oto porady, jakie znajdziemy w ulotce:

 

ULOTKA INFORMACYJNA

„Uwaga! Dziki - zagrożenia i zasady postępowania”

Zagrożenia ze strony dzików:

 1. Na terenach zabudowanych i w miejscach zamieszkania ludzi dziki mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.
 1. Ranny ( w tym potrącony przez samochód dzik) oraz chroniąca swoje młode locha mogą być agresywne i bardzo niebezpieczne.
 1. W okolicach ruchliwych szlaków komunikacyjnych oraz na drogach biegnących przez lasy lub w ich pobliżu dziki są zagrożeniem dla ruchu kołowego.
 1. Dziki wyrządzają szkody na gruntach uprawnych, ogródkach działkowych, ogrodach, oraz placach zabaw i skwerach leżących w pobliżu lasu.

 Zasady prewencji w zakresie pojawienia się dzików.

 1. W żadnym wypadku nie należy wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nie przeznaczonych ( w tym na łąki i nieużytki), gdyż mogą one przyciągać dziko żyjącą zwierzynę, poszukującą łatwej zdobyczy.
 1. Absolutnie nie wolno dokarmiać dzików!

Głównym powodem pojawiania się dzików w mieście jest łatwy dostęp do pożywienia. Karmiony dzik będzie coraz bardziej się do takiej sytuacji przyzwyczajał i uczył tak wyuczonych postaw swoje potomstwo. Należy zadbać więc o to, aby opadłe liście, skoszona trawa, owoce, resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady organiczne i komunalne były kompostowane wyłącznie w zamkniętych ogrodach. W okolicy, gdzie pojawiają się dziki przydomowe ogrody powinny być zamykane.

 1. Śmietniki przy posesjach należy zamykać, nie zostawiać worków ze śmieciami obok kubłów.
 1. Należy zgłaszać służbom komunalnym wszystkie nielegalne wysypiska odpadów, także fakt podrzucania odpadów komunalnych do koszy na śmieci usytuowanych na przystankach autobusowych oraz w innych miejscach.
 1. Ponieważ jeżdżące po lasach samochody terenowe i inne pojazdy powodują płoszenie zwierzyny w jej naturalnym środowisku oraz jej wychodzenie z lasu, należy w wypadku zauważenia w lesie takich pojazdów niezwłocznie zgłosić to Policji.

Zasady postępowania w przypadku nieprzewidzianego kontaktu z dzikami.

 1. W wypadku zauważenia dzika, gdy samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Należy spokojnie oddalić się z tego miejsca.
 1.  Jeśli jednak doszło do spotkania, nie wolno dzika niepokoić. Najlepszym wyjściem jest stanie w   bezruchu, gdyż ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku.
 1.  Zaniepokojona locha z młodymi staje się bardzo agresywna. Dlatego po spotkaniu młodych dzików absolutnie nie wolno ich dotykać, głaskać, zaczepiać, łapać ani tym bardziej atakować. Należy zachować szczególną ostrożność.
 1.  Wchodząc w rejon, gdzie znajdują się dziki nie wolno się skradać, powodować, iż dzik znajdzie się w sytuacji zaskoczenia, gdyż może na to zareagować atakiem.
 1. W lasach i na szlakach turystycznych należy zachować ostrożność szczególnie w miejscach zauważenia świeżych śladów bytności dzików (zryty teren).
 1. Nie wolno szczuć dzików psami; psy wyprowadzane winny być na smyczy.
 1. Szczególnie po zmroku należy unikać zarośli, łąk z dala od zabudowań, tzw. chodzenia na skróty. W miarę możliwości należy korzystać z dróg, po których odbywa się ruch samochodowy.
 1. Zwłaszcza dzieci nie powinny samotnie przebywać w rejonach, gdzie pojawiają się dziki. Małe dzieci powinny być zawsze pod opieką dorosłych.
 1. Nawet jeśli dzik jest już oswojony, czy też sprawia takie wrażenie, to wciąż pozostaje niebezpiecznym zwierzęciem. Nie wolno więc do niego podchodzić, drażnić, głaskać, karmić.


W sytuacji, gdy dziki pojawią się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych należy zawiadomić o tym niezwłocznie Straż Miejską (tel. nr 16 675 12 40  lub  986 ).

 

 

 

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 21-09-2015 16:14 Modyfikował(a): Edyta Florczak Data modyfikacji: 25-09-2015 08:15

Na skróty