RESTYTUCJA SĄDU OKRĘGOWEGO w PRZEMYŚLU

W wyniku starań Prezydenta Miasta Przemyśla, przemyskich środowisk prawniczych, organizacji społecznych i parlamentarzystów z dniem 1 maja zostanie przywrócony Sąd Okręgowy w Przemyślu.

Do 1 maja 2005 roku funkcjonował będzie w Przemyślu  Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Krośnie, który został utworzony w 2000 roku decyzją ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Pani Hanny Suchockiej. 
Z dniem 1 maja 2005 roku dojdzie do restytucji Sądu Okręgowego w Przemyslu, w miejsce dotychczas funkcjonującego Ośrodka Zamiejscowego. Reaktywacja placówki nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów finansowych, czy też przesunięć kadrowych. Ponadto bardzo dobra baza lokalowa i wysoki poziom prawniczy środowiska sędziowskiego są dodatkowymi przesłankami które wpłynęły na restytucję tej placówki.

RAFAŁ PORADA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
Opublikował(a):  Data publikacji: 18-04-2005 20:02 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48

Na skróty