KOLEJNE KONDOLENCJE Z MIAST PARTNERSKICH

  Na ręce Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy wpłynęły kolejne kondolencje od przedstawicieli władz miast partnerskich: 

Kamieńca Podolskiego
  „Tragiczna wiadomość o zakończeniu ziemskiej drogi Ojca Świętego napełniła niewypowiedzianym smutkiem serca mieszkańców Kamieńca, którzy modlili się za jego zdrowie. 
  Odeszła wybitna postać współczesnego świata, z której imieniem związana jest cała epoka. Wielowymiarowa i nieustanna pasterska posługa ukierunkowana na budowę ładu 
i pokoju w relacjach międzynarodowych, formowanie społeczeństwa humanitarnego 
i solidarnego, wzmocnienie duchowych i etycznych norm w życiu człowieka zaowocowały bezgraniczną miłością katolików całego świata i szacunkiem milionów ludzi różnych wyznań i narodowości do Jana Pawła II. Chylimy głowę przed Jego wielkim dziełem.”

Truskawca
„Gorąco modlimy się w domach i cerkwiach za spokój duszy Wielkiego Człowieka, który wniósł nieoceniony wkład w rozwój Ukrainy oraz demokratycznego państwa”.

Lwowa
  „W pamięci mieszkańców Lwowa, wszystkich kto podziela wartości chrześcijańskie, na zawsze pozostanie obraz Ojca Świętego, Obywatela Honorowego naszego miasta, wielkiego przyjaciela Ukrainy.(...) Przyjazd Ojca Świętego w roku 2001 na Ukrainę 
i w szczególności do Lwowa oceniamy jako wielkie duchowe wydarzenie naszego czasu. Dla Ukrainy ta wizyta była, jak pokazały następne wydarzenia, początkiem niezwykle ważnego przesilenia. 
  W te dni wszyscy mieszkańcy Miasta Lwowa, razem z Państwem, naszymi pobratymcami, modli się za spokój duszy Ojca Świętego, który dla każdego z nas jest symbolem dobra, pokoju, sprawiedliwości i miłości do bliźniego. ”

WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA 
Opublikował(a):  Data publikacji: 06-04-2005 19:45 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-06-2009 11:32

Na skróty